Siirry sisältöön

Kirjastopalvelut helpommin saavutettaviksi

Julkaistu 19.12.2019 17.14

Tämän vuoden aikana on tehty selvitystä, minkälaiset kirjastopalvelut Tampereella tulisi olla vuoteen 2030 mennessä. Selvityksessä on tarkasteltu Tampereen kaupunginkirjaston palveluja kokonaisuutena ja laajasti. Väestösuunnitteen pohjalta on suunniteltu, missä kirjastojen tulisi tulevaisuudessa sijaita, jotta palveluverkko vastaisi alueellista kehitystä ja kirjastot olisivat siellä, missä kuntalaisetkin. Tampereen kirjastoverkkoselvitys hyväksyttiin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 19.12.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tamperelaiset käyttävät kirjastoa enemmän kuin suomalaiset keskimäärin. Asukasta kohden Tampereen kaupunginkirjastoissa on vuoden aikana 12 käyntiä ja 21 lainaa. Vuonna 2018 kirjastoissa tehtiin 4,8 miljoonaa lainaa. Tampereella on tällä hetkellä pääkirjasto Metso, 13 lähikirjastoa, kaksi kirjastoautoa sekä kolme tietotoria.

Kirjastoverkon suunnittelussa on otettu huomioon, että Tampereen väestö kasvaa voimakkaasti ja myös kuntalaisten tarpeet ja toiveet kirjastopalveluille muuttuvat esimerkiksi digitalisaation myötä. Kirjastopalvelujen parempi saavutettavuus nostaa kävijä- ja käyttäjämääriä, ja erityisesti lasten- ja nuorten kirjastopalveluihin satsaaminen tuottaa tulosta. Trendinä on, että e-kirjojen ja e-lehtien käyttö kasvaa, digipalvelut monipuolistuvat ja kirjastojen fyysiset kokoelmat pienenevät. Myös kirjastojen omatoimikäyttö ja itsepalvelu tulevat lisääntymään. Tulevaisuuden kirjastoissa voidaan asioida myös opastus- tai tietopalvelurobotin kanssa ja aineiston voi paikantaa älylaitteen tai vuorovaikutteisten opasteiden avulla.

Kirjastoverkkoselvityksessä keskeiset muutosesitykset koskevat läntisellä alueella Lielahden kirjastoa, joka siirtynee vuoden 2030 jälkeen Hiedanrantaan. Kaakkoisella alueella muutoksia tuovat Hervannan kirjaston peruskorjaus ja Kaukajärven kirjaston muutto uusiin koulutiloihin. Nekalaan on tulossa siirtokelpoiseen konttiin sijoittuva konttikirjasto jo ensi vuoden aikana. Vuorekseen suunnitellaan kombikirjastoa, joka on koulukirjaston ja lähikirjaston yhdistelmä.

Etelän alueella Peltolammin hyvinvointikeskukseen tulee sijoittumaan myös uusi kirjasto, joka korvaa Peltolammin nykyisen kirjaston. Koillisella alueella väestö kasvaa, joten kirjastopalveluille tulee etsitä laajemmat ja tarkoituksenmukaisemmat tilat. Suunnitelmissa on, että Koilliskeskuksen kirjasto siirtyy uusiin tiloihin tai jakautuu mahdollisesti erillisiksi nuorten ja aikuisten kirjastoiksi.

Kalevaan ja Asemakeskukseen on kaavailtu pop-up -tyyppisiä, pienimuotoisia kirjastopalveluja. Näissä olisi tarjolla elektronisia palveluita, pieni valikoitu kokoelma sekä mahdollisuus noutaa varauksia ja palauttaa lainoja.

Ratikkakirjasto toisi asukkaille uusia sähköisiä kirjastopalveluja 5G-verkon myötä. Esiin on nostettu myös kirjaston aineistojen kotiinkuljetus uutta teknologiaa hyödyntämällä. Parhaillaan on jo menossa uuden kirjastoauton hankinta ensi vuonna. Sisätiloiltaan muunneltava kirjastoauto palvelee myös digiopastuksessa ja kulttuuripalveluissa.

Viime kesäkuussa asukkaille järjestettiin kysely tulevaisuuden kirjastopalveluista. Myös marraskuussa alueverkostojen tapaamisissa ideoitiin kirjastopalveluja. Kyselystä ja tapaamisista saatiin runsaasti hyviä kehittämisideoita, joita hyödynnetään tulevaisuuden kirjastopalvelujen suunnittelussa.


Lisätietoja

Va. kulttuurijohtaja
Pirkko Lindberg
puhelin 0400 985 991
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki