Siirry sisältöön

Tampereelle ideoitiin matkaketjuja ja palveluita yhdistäviä liikkumisen hubeja

Julkaistu 19.12.2019 12.00

Yhä suurempi määrä ihmisiä valitsee liikkumismuodokseen joukkoliikenteen, mikä lisää tarvetta sujuviin matkaketjuihin. Tampereella ideoitiin ja suunniteltiin liikkumis- ja muita palveluita yhdistäviä liikkumisen hubeja yhteistyössä kuntalaisten ja kaupungin liikkumista kehittävien tahojen kanssa. Projektin toteutti Smart Tampere Digiohjelma ja Futurice Oy.

Liikkumisen hubit ovat yleensä joukkoliikennepysäkeille ja joukkoliikenteen solmukohtiin muodostuneita palvelukeskittymiä. Tampereella esimerkkejä hubimaisista pysäkkiympäristöistä ovat esimerkiksi tulevat raitiopysäkit, kuten Elämänaukio Taysin alueella, Sarvijaakonaukio Kalevassa tai Duon pysäkki Hervannassa.

Hubien kehittämisessä ja ideoinnissa oli mukana kuntalaisia, joilta kerättiin haastatteluilla ja kyselytutkimukselle näkemyksiä liikkumista koskevista odotuksista ja haasteista. Haastatteluihin osallistui muun muassa tamperelaisia lapsiperheitä, opiskelijoita ja työssäkäyviä.

Kyselyssä ja haastatteluissa esiin nousseita ongelmia ja tuloksia käsiteltiin yhteiskehittämistyöpajoissa. Työpajojen tavoitteena oli saada tarkempaa tietoa siitä, mitä palveluja liikkumisen hubit voivat tarjota käyttäjille.

Liikkumisen hubi tarkoittaa joustavia toisiinsa linkittyneitä palveluita

Työpajojen tuloksina todettiin, että liikkumisen hubi voi olla fyysinen paikka, jossa tarjotaan liikkujille erilaisia palveluita kuten infonäyttöjä, liityntäpysäköintiä, pyörätelineitä, laitteiden latauspisteitä ja yritysten toimituspisteitä. Toisaalta liikkumisen hubi voi olla esimerkiksi jokaiselle käyttäjälle itselle sopiva mobiilipalvelu, joka yhdistelee kattavasti liikkumiseen liittyvää informaatiota. Liikkumisen hubi tarkoittaa myös joustavia toisiinsa linkittyneitä palveluita ja yhteistä maksujärjestelmää sekä avointa dataa, joka mahdollistaa helpon, sujuvan, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen liikkumisen. Paremmat palvelut taas ohjaavat käyttäjiä valitsemaan kestävämpiä liikkumismuotoja.

Projektin tavoitteena on ollut kokeiluideoiden avulla tuottaa uudenlaisia ja parempia palveluita käyttäjille sekä arvokasta käyttäjätietoa myös Tampereen kaupungin asiantuntijoille. Yhdessä ideoidut pilotti- ja konsepti-aihiot tarjoavat mahdollisuuksia kehittää tamperelaisia liikkumisen solmukohtia.

Yhtenä isona haasteena on se, millä tavalla kuntalaiset pääsevät joukkoliikenteen pysäkeille. Lisäksi tavoitteena oli saada tarkempaa käsitystä siitä, millaista lisäarvoa liikkumiseen voitaisiin tuottaa sijoittamalla erilaisia lisäpalveluita joukkoliikennepysäkeille tai niiden läheisyyteen.

Liikkuminen Tampereella on murroksessa. Suurimpana muutoksena on raitioliikenteen alkaminen vuonna 2021. Samaan aikaan Tampere on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, joten kestävän liikkumisen palveluiden on oltava houkuttelevia.

LiikkumisenHubit-loppuraportti.pdf (pdf, 5.72 Mt)


Lisätietoja

Projektisuunnittelija
Kalle Lehtinen
puhelin 040 659 3021
sähköposti [email protected]


Teksti