Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2020 alussa

Julkaistu 18.12.2019 20.14

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden lakisääteisiin tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin tulee 1.1.2020 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaisia, työeläkeindeksiin sidottuja muutoksia. Jos asiakkaan maksukyky ja palvelun määrä pysyvät ennallaan, muutokset pääsääntöisesti alentavat asiakkailta perittävää maksua.

Ainoa asiakkaan maksua nostava korotus tulee kehitysvammaisten tilapäishoidon ylläpitomaksuun, jota nostetaan yhdellä eurolla 48,90 euroon vuorokaudessa, jolloin se on saman suuruinen kuin lyhytaikaisen laitoshoidon maksu.

Kotihoidon, asumispalvelujen sekä säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelujen tulorajat nousevat 1.1.2020 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaisesti noin 2 prosenttia. Tulorajalla tarkoitetaan perhekoon mukaan määräytyvää euromäärää, joka vähennetään bruttotuloista ennen asiakasmaksun laskemista. Jos asiakkaan tulot ovat tämän rajan alle, on palvelu maksutonta.

Kotona annettavan palvelun tulorajat ovat 1.1.2020 alkaen (suluissa tuloraja 31.12.2019 saakka):

  • 1 henkilön perheessä 588 (576) euroa
  • 2 henkilön perheessä 1 084 (1 063) euroa
  • 3 henkilön perheessä 1 701 (1 667) euroa
  • 4 henkilön perheessä 2 103 (2 062) euroa
  • 5 henkilön perheessä 2 546 (2 496) euroa
  • 6 henkilön perheessä 2 924 (2 866) euroa

Perheen koon kasvaessa yli 6:n nostetaan jokaisesta seuraavasta perheenjäsenestä maksuttomuuden ylärajaa 357 eurolla (aiemmin 350 euroa) ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai perhehoidossa olevan asiakkaan omaan käyttöön jäävä vähimmäiskäyttövara nousee 108 eurosta 110 euroon.

Perhehoidon käyttöä pyritään lisäämään muuttamalla sen asiakasmaksua. Perhehoidon asiakkaina voivat olla eri tavoin vammaiset henkilöt, ikäihmiset tai muut perhehoidosta hyötyvät sosiaalihuollon asiakkaat. Ikäihmisten lyhytaikaisen perhehoidon maksu hoitopäivää kohden on ollut 27 euroa, muilla asiakkailla 47,90 euroa. Maksu muutetaan kaikille saman suuruiseksi 27 euroa/hoitopäivä 1.1.2020 alkaen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti asiakasmaksujen muutoksista 18.12.2019.


Lisätietoja

Hallintopalvelupäällikkö
Merja Haapoja
puhelin 040 521 4956
sähköposti [email protected]

Asiakasohjauspäällikkö
Kaisa Taimi
puhelin 040 801 2746
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala