Siirry sisältöön

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille 2020–2024 hyväksyttiin

Julkaistu 12.12.2019 18.17

Yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyi 12.12.2019 ympäristöterveyden valvontasuunnitelman vuosille 2020–2024. Ohjelmakauden 2020-2024 teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Valvontasuunnitelmassa on nostettu erityisiä teemoja ja painotuksia elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun, tupakkavalvonnan sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tehtäväalueilla.

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on tehdä toimialueellaan 1630 suunnitelmallista tarkastusta vuonna 2020. Ensi vuonna toteutetaan myös kolme projektia, jossa tutkitaan pehmytjäätelökoneiden puhtautta, hampurilaisten tarjoilulämpötilaa ja Smoothien raaka-aineiden alkuperää ja laatua. Elintarvikevalvonta painottaa myös valvontatoimien loppuunsaattamista, jotta havaitut epäkohdat tulevat korjatuiksi. Elintarvikevalvonnassa osallistutaan myös sähköisiä työkalujen kuten valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän kehittämiseen.

Terveydensuojelussa painopisteenä ovat toimijoiden omavalvonnan tukeminen elinympäristöterveyden edistäminen ja yhteistyö. Terveydensuojeluun kuuluvia tehtäviä ovat mm. talousveden ja uimavesien valvonta, asumisterveys, sisämeluntorjunta sekä koulujen, päiväkotien, kauneudenhoito- ja kampaamo, majoitus-, liikuntatilojen ja vastaavien tilojen terveysvalvonta. Terveydensuojelu osallistuu sisäilmatyöryhmien työskentelyyn sekä laajasti terveyshaittojen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn. Terveydensuojelu osallistuu myös kansallisiin radonprojekteihin sekä kiukaiden ja tulisijojen päästöjen selvityshankkeeseen.

Tupakkalain valvontasuunnitelmassa painopisteenä on muun muassa yritysten omavalvonnan tukeminen ja laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten yhteistyö. Laittoman kaupan ehkäisemiseksi valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota vähittäismyyntipakkausten uusiin pakollisiin merkintöihin.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valtakunnallisena painopistealueina ovat mm. eläintautivalmiusharjoitus sekä tuotantoeläimillä todetun salmonellan alkuperän ja levinneisyyden selvittämisen tehostaminen.

Ympäristöterveydenhuollon toimialueena on Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Ympäristöterveyden yleiset toimipisteet (sijaitsevat Tampereella, Kangasalla ja Valkeakoskella). Praktikkoeläinlääkäreiden vastaanotot sijaitsevat Tampereen Lielahdessa, Orivedellä, Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa.

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Valvontatehtäviin kuuluvat toiminnanharjoittajien ja kuluttajien neuvonta, tarkastukset, näytteenotto, lausunnot sekä varautuminen erityistilainteisiin. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät tukevat kuntien hyvinvoinnin edistämistä.

Ympäristöterveyden taksa hyväksyttiin

Alueellisen ympäristöterveyden jaosto hyväksyi myös ympäristöterveyden taksan 12.12.2019. Uusi taksa tulee voimaan 1.1.2020.

Elintarvikevalvonnan taksa muuttui, siten että maksu peritään toimijoiden ja yritysten riskiluokan mukaan. Riskiluokat määräytyvät Ruokaviraston ohjeen mukaan. Suurimman riskiluokan yrityksissä tehdään useita tarkastuksia vuodessa.

Taksaan lisättiin mahdollisuus periä maksu, jos etukäteen sovittua tarkastusta ei voida tehdä valvontakohteesta johtuvasta syystä, esimerkiksi jos sovittua tarkastusta ei peruta ajoissa.

Taksaan lisättiin myös mahdollisuus periä maksu valitukseen perustuvasta valvonnasta, jos valvonnassa varmistuu ettei säännöksiä ole noudatettu.

Lisäksi suurimpien oppilaitosten, päiväkotien ja sosiaalialan yksiköiden sekä kokoontumis- ja liikunta- ja majoitustilojen maksuihin tuli korotuksia. Maksut perustuvat käytettyyn työaikaan.

Nykyinen 80 euron tuntitaksa sekä matkakustannuksista perittävä kiinteä käyntimaksu 40 euroa pysyvät ennallaan.


Lisätietoja

Ympäristöterveyspäällikkö
Merja Bojang
puhelin 050 521 5184


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen