Siirry sisältöön

Hippostalon asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

Julkaistu 28.11.2019 10.06

Kalevan itäosassa sijaitsevan entisen valtion virastotalon tontin muutosta koskeva asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.12.2019 saakka yhdyskuntalautakunnan tiistaina 26.11.2019 tekemän päätöksen mukaisesti. Asemakaavan tavoitteena on Hippostalon käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen. Virastotalo korvataan uudisrakennuksilla, jotka tarjoavat puitteet monipuoliselle asumiselle ja asumista tukeville palveluille.

Muutos tehdään kiinteistön omistavan TOAS:n aloitteesta. Täydennysrakentaminen hyvälle paikalle palvelujen ääreen tukee kaupungin kasvuun liittyviä tavoitteita. Raitiotiepysäkki sijoittuu aivan Hippostalon viereen Teiskontielle.

Uutta rakennusoikeutta on noin 10 000 kerrosneliömetriä muodostuvasta noin 36 000 kerrosneliömetristä. Tästä asumista noin 27 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 540 uutta asukasta Kalevaan. Valtaosa on opiskelija-asumista, mutta tontille rakennetaan myös muita asuntoja, liiketilaa ja toimistotilaa sekä noin 120 lapsen päiväkoti.

Hervannan valtaväylän ja Teiskontien suunnassa on yhtenäisempi talomuuri. Sekä autojen että polkupyörien vaatima pysäköintitila on pääsääntöisesti maan alla. Tämä mahdollistaa laajan yhtenäisen piha-alueen suotuisaan ilmansuuntaan melulta suojattuina. Asuntojen avautumista melun suuntaan rajoitetaan kaavassa, samoin asumisen sijoittumista melun ja ilman laadun kannalta haastavimpiin paikkoihin.

Kaavalla pyritään luomaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ratkaisu, joka huomioi sijainnin kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla sekä Kalevan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön välittömässä läheisyydessä. Kaavaan liittyy rakentamistapaohje.

Valmisteluvaiheen palautteen jälkeen kaavaehdotukseen tarkennettiin kaavamääräyksiä ja rakennustapaohjetta. Lisäksi tutkittiin myös vaihtoehtoa, jossa nykyinen virastotalo säilyisi osana uutta rakennetta, ja selvitettiin sen vaikutukset.

Kaavaehdotus tulee yhdyskuntalautakunnan hyväksymiskäsittelyyn nähtävillä olon jälkeen.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935