Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki ja Kreate Oy solmivat tavara-aseman siirrosta urakkasopimuksen

Julkaistu 18.11.2019 13.56

Tampereen keskustassa Ratapihankadun varressa sijaitsevan vanhan tavara-aseman siirrossa on otettu askel eteenpäin. Tampereen kaupunki ja Kreate Oy solmivat urakkasopimuksen tavara-aseman siirrosta 18.11.2019. Tavara-asema siirretään Ratapihankadun vastakkaiselle puolelle tontille, jolta puretaan vanha seurantalo Morkku.

kuva: vanha tavara-asema Ratapihankadulla
 

Tavara-asema päästään siirtämään, kun Morkku on purettu. Morkku voidaan purkaa, kun sen rakennussuojelun hylkäämispäätöstä koskeva valitus on ratkaistu lainvoimaisesti. Ympäristöministeriö hylkäsi Morkun rakennussuojeluesityksen 22.3.2019, ja päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Urakkasopimuksen mukaan Kreate Oy purkaa Morkun sekä siirtää ja vahvistaa tavara-aseman. Ennen siirtotöitä urakoitsija laatii tarkemmat suunnitelmat työn toteuttamiseksi. Tavara-aseman sisältä puretaan kevyet rakenteet, joita ei ole suojeltu sekä poistetaan mahdolliset haitta-aineet. Tavara-aseman uudelle rakennuspaikalle rakennetaan perustukset Morkun purkamisen jälkeen. Siirrossa tavara-asema nostetaan paikaltaan noin 1,4 metrin verran ja siirretään sitä varten tehtyä siirtorataa pitkin uudelle paikalleen. Urakkaan kuuluu vielä siirtoradan ja vanhojen perustusten purku sekä alueen viimeistely. Urakkaan ei kuulu tavara-asemarakennuksen parantaminen.

Kaupunki teettää kiertotien siirtourakan ajaksi ja käynnistää alueen liikenneväylien rakentamisen. Ratapihankatu oikaistaan kulkemaan radan vartta tulevan Morkun aukion kohdalta, ja Rongankadun kevyen liikenteen alikulun itäpuolen väylä loivennetaan. Ratapihankatu ylittää väylän radan viereen rakennettavaa siltaa pitkin. Rakentamisaikataulu täsmentyy vasta sitten, kun Morkun purkaminen voidaan käynnistää.

Siirtourakka ollut monivaiheinen - itse siirto ainutlaatuinen Suomessa

Tavara-aseman siirtourakka on ollut monivaiheinen. Urakkakilpailu järjestettiin jo vuonna 2016. Silloisen urakkakilpailun voitti Lemminkäinen Infra Oy 2,63 miljoonan euron tarjoushinnalla. Projekti laitettiin jäähylle, koska tarjoushinta ylitti talousarviossa varatun 1,6 miljoonan euron määrärahan. Jotta siirto ja sen myötä alueen kehittäminen edistyisi, vuoden 2019 talousarvioon tavara-aseman siirrolle varattiin 3,2 miljoonaa euroa. Rahoituksen varmistuttua käynnistetiin hankintamenettely uudelleen ja urakoitsijaksi valikoitui Kreate Oy 2,68 miljoonan euron tarjoushinnalla.

–Tavara-aseman siirto on urakkana ja projektina ainutkertainen Suomessa. Vastaavan kokoluokan kivirakenteisen talorakennuksen siirto on Suomessa harvinainen tapahtuma, kuvailee rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen.

Ratapihankadun tontinluovutus- ja konseptikilpailun alustavat tarjoukset jätetty

Tampereen kaupungin järjestämän Ratapihankadun tontinluovutus- ja konseptikilpailun alustavat tarjoukset on jätetty. Kilpailuun jätettiin neljä tarjousta. Seuraavassa vaiheessa alkaa neuvottelumenettely valittujen tarjoajien kanssa.

Kilpailun kohteena on kolme keskustatoimintojen korttelialuetta Ratapihankadun ja Morkun aukion tuntumassa. Kilpailun voittaja ostaa Tampereen kaupungilta rakentamattoman toimitilakorttelin rakennusoikeuden ja tontin sekä suojellut tavara-asemarakennuksen ja rautatieläisten asuinrakennuksen. Kilpailukortteleidenkin toteuttaminen voi alkaa vasta, kun Morkun rakennussuojelua koske valitus on ratkaistu lainvoimaisesti.

Tavara-aseman korjaus- ja muutostöissä on säilytettävä rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne.Lisätietoja

Tavara-aseman siirto
Rakennuttamisjohtaja
Milko Tietäväinen
puhelin 040 506 8600

Tontinluovutuskilpailu:
Tonttipäällikkö
Pasi Kamppari
puhelin 040 779 5615


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen