Siirry sisältöön

Vältä kuluttamasta Pyynikin suojeltua luontoa - käytä vain kunnostettuja polkuja ja portaita

Julkaistu 6.11.2019 11.18

Pyynikin luonnonsuojelualueella on havaittu viime aikoina paljon sellaista toimintaa, joka kuluttaa varsin runsaasti alueen herkästi vaurioituvaa harjumaastoa. Maasto kuluu jatkuvasti lisää, kun Pyynikillä kuljetaan pieniä polkuja kunnostettujen väylien ulkopuolella, ulkoilutetaan koiria, mutta myös juostaan ylämäkitreenejä portaiden vieressä ja pyöräillään kevyen liikenteen väylien ulkopuolella, mikä kuluttaa maastoa erityisen paljon.

Maastopyörän jälkiä polulla Pyynikillä
 

Maasto kuluu, koska pintamaata irtoaa, liettyy ja valuu sadeveden mukana pois. Tällainen eroosio muun muassa vahingoittaa harjun arvokkaan kasvillisuuden kasvupaikkoja ja heikentää Pyynikin honkien elinvoimaisuutta; paikoitellen mäntyjen juuret ovat paljastuneet maan valuttua pois.

Maaston kulumisen ehkäisemiseksi ja luonnon suojelemiseksi kaupunki on kunnostanut harjun reittejä. Muun muassa parhaillaan kunnostetaan portaita Pyynikin Termopylainsolassa, jotka sijaitsevat Pyynikin Trikoolta harjulle päin. Aiemmin viime talvena kunnostettiin Varalan läheiset portaat ja myös koko Pyynikin valaistus on uusittu.

- Olisikin toivottavaa, että ihmiset käyttäisivät näitä kunnostettuja ja valaistuja reittejä, sanoo ympäristösuunnittelija Katri Laihosalo.

Rauhoitusmääräysten mukaisesti Pyynikillä on kielletty maaperän vahingoittaminen; kasvien ja kasvinosien, kuten jäkälien tai oksien, otto tai vahingoittaminen; kilpasuunnistus, maastopyöräily ja muut maastoa rasittavat toiminnot sekä roskaaminen. Yleisesti ottaen kaikilla luonnonsuojelualueilla on kielletty kaikki sellainen toiminta, joka muuttaa merkittävästi alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Tulevan talven aikana suunnitellaan Pyynikille lisää opastusta alueen luonnosta ja siellä liikkumisesta.

Pyynikin luonnonsuojelualue on perustettu Hämeen lääninhallituksen päätöksellä vuonna 1993. Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu muistuttaa, että Pyynikin luonnonsuojelualueen käyttörajoitukset on tehty alueen merkittävien luontoarvojen säilyttämiseksi.

Noudata siis näitä sääntöjä:

- Kulje vain suurilla poluilla ja reiteillä, älä tallaa maastoon omia polkuja.

- Juokse portaita, älä portaiden vieressä.

- Älä pyöräile maastossa.

- Pidä lemmikit kytkettynä ja treenaa koiraasi muualla.

- Jätä kasvit rauhaan.

Pyynikin luonnonsuojelualueen alue merkitty harmaalla
Pyynikin luonnonsuojelualue on merkitty karttaan harmaalla. Kuva avautuu isommaksi klikkaamalla.
Luonnonsuojelualueen merkkipaalu
Suojelualueiden rajat on merkitty ’yksityinen luonnonsuojelualue’ -kyltein. Alueet ovat luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisia ns. yksityisiä luonnonsuojelualueita, jotka on rauhoitettu maanomistajan, Tampereen kaupungin hakemuksesta. Kaupunki rinnastetaan yksityiseen maanomistukseen erotuksena valtion maiden luonnonsuojelualueista.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö
Harri Willberg
puhelin 050 521 5198

Ympäristösuunnittelija
Katri Laihosalo
puhelin 050 521 5164