Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden suunniteltu integraatio siirtynee vuoden 2021 alkuun

Julkaistu 5.11.2019 11.47

Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraation valmistelua jatketaan uudella aikataulutavoitteella siten, että uusi ajankohta mahdolliselle yhdistymiselle on 1.1.2021. Mahdollista yhdistymistä päätettiin siirtää myöhemmäksi, jotta päätöksenteko saadaan sovitettua sekä Tampereen kaupungin että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin päätöselinten kokousaikatauluihin.

Asia on tarkoitus viedä molempien organisaatioiden päätöselinten käsittelyyn vuoden 2020 maaliskuun aikana. Uudella aikataululla halutaan varmistaa, että kustannuslaskenta, tietoliikenneratkaisut sekä prosessiin liittyvät yhteistoimintamenettelyt kyetään hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Integraatiossa osa Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluita siirtyisi Pshp:n psykiatrian toimialueen vastuulle. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraation tavoitteena olisi turvata pirkanmaalaisten palvelujen saatavuus, laatu ja resurssit jatkossakin. Yhdistäminen olisi ensiaskel kohti maakunnallista palvelukokonaisuutta.

Projektiryhmän puheenjohtajan Tampereen kaupungin hallintoylilääkäri Arto Lemmetyn mukaan yhdistämisellä tavoitellaan, että mielenterveys- ja päihdepalveluissa palveluketjut olisivat nykyistä asiakaslähtöisempiä ja palvelutarjonta olisi monipuolisempaa. Myös henkilöstön rekrytointihaasteeseen voitaisiin vastata paremmin, kun alan vankka osaaminen ja palveluiden kehittäminen keskitetään yhteen organisaation. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa avohoitopainotteista palveluketjua, kun avo- ja sairaanhoito yhdistetään samaan organisaatioon.

Rajauksella varmistettaisiin toimivat kokonaisuudet

Hankkeen johtoryhmä linjasi 26.9.2019 integraation rajauksen jatkovalmistelua varten. Lemmetyn mukaan rajausesityksessä pyritään huomioimaan, että integraatiossa syntyvä uusi mielenterveys- ja päihdepalveluyksikkö muodostaisi mahdollisimman toimivan kokonaisuuden ja myös Tampereen kaupungille jäävistä perustason palveluista muodostuu riittävän vahva toimija.

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluista Taysin psykiatrian toimialueelle yhdistyisivät psykiatria- ja päihdekeskus sekä Ensiohjaus Ensio, Sarviksen psykiatrian yksikkö, psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille, syömishäiriöyksikkö, persoonallisuushäiriöyksikkö, Tipotien psykiatrian yksikkö mukaan lukien psykoosityöryhmä ja nuorten aikuisten työryhmä, akuuttipsykiatrian poliklinikka, liikkuva psykiatrinen työryhmä ja psykiatrinen intensiiviyksikkö, päiväsairaalat 1 ja 3 sekä psykogeriatrian poliklinikka ja psykogeriatrinen kotikuntoutus. Myös Oriveden kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä päihdehoitaja- ja kuntoutumisyksikkö Vanamo yhdistyisivät integraatiossa. Mikäli yhdistyminen toteutuisi, henkilöstö siirtyisi Pshp:lle työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti.

- Saatavilla olevan psykogeriatrisen osaamisen keskittäminen muun psykiatrisen osaamisen yhteyteen olisi kehittämisen, rekrytointien ja maakunnallisen kehityksen kannalta välttämätöntä. Tästä johtuen psykogeriatrian poliklinikkatoiminta ja psykogeriatrit siirtyisivät integraation mukana uuteen yksikköön. Hatanpään sairaalan psykogeriatrian osastot jäisivät integraatiossa kaupungin toiminnoiksi, Arto Lemmetty kertoo.

Niinikään kaupungin toiminnoiksi jäisivät edelleen perusterveydenhuollon mielenterveystiimit, nuorisopsykiatrian poliklinikka, selviämis- ja katkaisuhoitoasema, asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö Tastu, päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu sekä kotiin suunnattu tuki mielenterveys- ja päihdeasiakkaille Konsti.

Perusterveydenhuollon päihdeosaamisen vahvistamista tukisi, jos erikoissairaanhoidosta jalkautuvat päihdekonsultaatiot siirrettäisiin perusterveydenhuollon omaksi toiminnaksi jo ennen integraation toteutumista. Huumehoidon ostopalveluista tehdään erillinen selvitys omassa alatyöryhmässä vuoden 2020 huhtikuun loppuun mennessä.

Jo aiemmin on linjattu, että nuoriso- ja lastenpsykiatria eivät ole mukana valmisteltavassa yhdistymisessä. Kaikkiaan integraatiossa siirtyisi Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluista noin 200 työntekijää Pshp:n psykiatrian toimialueelle.

Toiminnallisia muutoksia jo ennen yhdistymistä

Vaikka hallinnollinen yhdistyminen tapahtuisi vasta vuoden 2021 alussa, pyritään hoitoketjujen toimintaa sujuvoittavia toiminnallisia muutoksia toteuttamaan jo ennen sitä.

- Integraation toteutumista valmistellaan projektin useissa alatyöryhmissä. Yksi keskeisimmistä on Palvelut-alatyöryhmä, jossa teemoittain mietitään suuntaviivoja hoitoketjujen kehittämiseen. Keskeisenä tavoitteena on, että integraatio helpottaisi potilaiden ohjautumista palveluissa ja parantaisi hoitoketjujen toimintaa, Lemmetty sanoo.

Integraation etenemisestä tiedotetaan sekä Tampereen kaupungin että Taysin verkkosivuilla. Järjestöille ja kaikille asiasta kiinnostuneille järjestetään info- ja keskustelutilaisuus alkuvuoden 2020 aikana. Tilaisuuden tarkemmasta ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan myöhemmin.


Lisätietoja

Hallintoylilääkäri, palvelujohtaja
Arto Lemmetty
puhelin 050 571 2931
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki
Sini Hyvönen
puhelin 040 806 3847
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki