Siirry sisältöön

Kouluterveyskysely: uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Julkaistu 4.11.2019 14.01

Tamperelaiset lapset ja nuoret ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä. Tyttöjen pahoinvointi on kuitenkin lisääntynyt, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen Kouluterveyskysely 2019.

Pojat syövät jäätelöä puistossa.
 

Tutkimuksen tuloksia esitellään kaikille avoimessa tilaisuudessa torstaina 7.11.2019 Sampolassa klo 13 alkaen. Tilaisuudessa esitellään myös THL:n 4-vuotiaiden terveyttä ja hyvinvointia koskevan Finlapset 2018 -tutkimuksen Tampereen tuloksia. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta ovat tekstin lopussa.

Tutkimuksessa on kerätty tietoa muun muassa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta. Tämän vuoden kouluterveyskyselyssä oli mukana uusia kysymyksiä, jotka painottuivat väkivallan kokemiseen.

Joka toinen vuosi toteutettavassa kouluterveyskyselyssä kerätään tietoa perusopetuksen 4., 5., 8. ja 9. vuosiluokkien oppilailta sekä ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta.

Tampereella kyselyyn vastasi perusopetuksesta 3493 oppilasta (4. ja 5. luokat) ja 2799 oppilasta (8. ja 9. luokat).Toisen asteen koulutuksesta kyselyyn vastasi 2524 lukiolaista ja 1003 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa.

Suurin osa lapsista ja nuorista tyytyväisiä elämäänsä

Kouluterveyskyselyyn vastanneet tamperelaiset lapset ja nuoret ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä. Kahdeksan kymmenestä kyselyyn vastanneesta nuoresta kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan elämäänsä ja tavoittelemaan itselleen tärkeitä asioita. Yhä useammalla lapsella ja nuorella on hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa.

Suurin osa nuorista kokee kuuluvansa itselle tärkeään ryhmään tai yhteisöön, joista tärkeimpiä ovat perhe, muut läheiset ja ystävät. Myös luokka- ja harrastusyhteisöt ovat tärkeitä.

Koulunkäynnistä eniten pitävät alakoulujen oppilaat ja ammattiin opiskelevat. Yläkoulussa noin 60 prosenttia kertoo pitävänsä koulunkäynnistä.

Säännöllinen aamupalan syöminen ja päivittäisen koululounaan nauttiminen on vähentynyt kaikilla kouluasteilla. Yläkoulussa ja ammatillisessa oppilaitoksessa joka kolmas ja lukiossa joka viides ei syö koululounasta joka päivä. Tytöt jättävät aamupalan ja koululounaan väliin poikia useammin.

Alle kahdeksan tuntia arkisin nukkuvien osuus on hieman vähentynyt lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa ja yläkoulussa. Ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa noin puolet ja yläkoulussa 35 prosenttia nuorista nukkuu arkisin alle kahdeksan tuntia.

Aikaisempaa harvempi lapsi ja nuori kokee arjessaan fyysistä uhkaa. Pojilla fyysisen uhan kokeminen on selvästi tyttöjä yleisempää kaikilla kouluasteilla. Noin 5 prosenttia alakoululaisista ja hiukan yli 10 prosenttia muilla kouluasteilla opiskelevista on kokenut fyysistä väkivaltaa perheessä elämänsä aikana. Perheen sisäinen henkinen väkivalta on kuitenkin selvästi yleisempää ja tytöt kokevat sitä enemmän kuin pojat.

Tyttöjen pahoinvointi kasvanut, huumekokeilut yleistyvät

Terveyden kokemisessa on eroja eri kouluasteiden välillä. Pojat kokevat terveytensä paremmaksi kaikilla kouluasteilla. Lähes joka kolmas lapsi tai nuori kokee viikoittaista päänsärkyä ja nukahtamisvaikeuksia, tytöt kuitenkin oirehtivat huomattavasti poikia enemmän.

Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan tyttöjen pahoinvointi on viime vuosina lisääntynyt selkeästi. Heillä on huomattavasti enemmän ahdistuneisuutta ja masennusoireita kuin pojilla. Tytöt myös uupuvat koulussa poikia useammin.

Noin joka kolmas kouluterveyskyselyyn vastannut tyttö on kokenut seksuaalista häirintää. Tulokset ovat korkeammat kuin pojilla ja koko maassa keskimäärin. Seksuaalista häirintää tapahtuu eniten julkisissa tiloissa, mutta myös puhelimen ja internetin välityksellä. Suurin osa seksuaalista häirintää ja henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneista ei kerro kokemuksistaan aikuisille.

Kiusaaminen, humalahakuinen juominen ja tupakointi ovat vähentyneet. Huumekokeilut ovat Tampereella edelleen yleisempiä kuin koko maassa keskimäärin. Etenkin tyttöjen huumekokeilut ovat lisääntyneet, ja huumeiden hankkiminen koetaan aikaisempaa helpommaksi. Ammatillisessa koulutuksessa jopa 72 % arvioi huumeiden hankkimisen olevan helppoa Tampereella.

Kouluterveyskysely 2019 -tutkimuksen tarkempia alueellisia tuloksia esitellään Tampereen kaupungin kaikille avoimessa tilaisuudessa torstaina 7.11.2019 klo 13-16 Sampolan auditoriossa (os. Sammonkatu 2). Samassa tilaisuudessa THL esittelee myös 4-vuotiaiden terveyttä ja hyvinvointia koskevan Finlapset 2018 -tutkimuksen Tampereen tuloksia. Tervetuloa mukaan kuulemaan, mitä Tampereen lapsille ja nuorille kuuluu.


Lisätietoja

Lapsiasiamies
Tiia Heinäsuo
puhelin 050 411 2434
sähköposti [email protected]


Teksti Elina Virnala, Johanna Toivanen

Kuvat Opa Latvala