Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki kartoittaa päihdeasenteita kyselyllä

Julkaistu 4.11.2019 9.38

Tampereen kaupunki kartoittaa kyselyllä kuntalaisten näkemyksiä alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan ja rahapeleihin sekä kerää mielipiteitä ja ideoita päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyyn voi vastata nimettömänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tampere.fi/paihdepalvelut 15.11.2019 saakka.

Tarkoituksena on selvittää, millaiset asiat ovat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita ehkäisevässä päihdetyössä ja millaisia keinoja pidetään hyvinä. Kyselyn vastauksia käytetään apuna muun muassa ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä.

Päihdeasennekyselyn lisäksi tietoa tamperelaisten päihdekäyttäytymisestä ja -asenteista saadaan eri tilastoista ja kyselyistä.

Kouluterveyskyselyn mukaan melkein puolet tamperelaisista lukiolaisista (46 prosenttia) ja yli puolet (53 prosenttia) ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista nuorista hyväksyvät ikäisillään juomisen humalaan asti. Tamperelaiset nuoret suhtautuvat kannabiksen käyttöön entistä myönteisemmin.

Rahapelaamisensa ongelmaksi kokevia aikuisia Tampereella on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) teettämän kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (FinSote) mukaan noin seitsemän prosenttia. Lisäksi samasta tutkimuksesta selviää, että Tampereella aikuisväestössä alkoholia liikaa käyttävien osuus ja humalahakuinen juominen ovat Tampereella edelleen jonkin verran koko Suomen tasoa korkeampia, vaikka molemmissa on tapahtunut lievää laskua.

Kysely järjestetään nyt kolmatta kertaa. Tampereen kaupunki toteuttaa kyselyn yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa.

Päihdeasennekysely liittyy ehkäisevän päihdetyön viikkoon, jota vietetään 4.–10.11.2019. Kyselyn lisäksi päihdetyön viikolla on muun muassa tiistaina 5.11. klo 17.30 - 19 Puhetta päihteistä -ilta Tammelan lähitorilla (Itsenäisyydenkatu 21 B) ja torstaina 7.11. klo 10 - 12 Ehyt ry esittelee taitolajitoimintaa alkoholin käytön lopettamista pohdiskeleville Tipotien aulassa (Tipotie 4).


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Johanna Riippi
puhelin 040 806 2736
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala