Siirry sisältöön

Kaukaniemessa aloitetaan valaistus- ja raivuutyöt

Julkaistu 1.11.2019 13.02

Vehmasissa Kaukaniemessä aloitetaan valaistuksen asennustyöt marraskuun ensimmäisellä viikolla. Kaukaniemessä raivataan myös näkymäalueita ja valastavien käytävien varsia sekä tuodaan esiin kartanoalueen entisten rakennusten sokkelialueita.

Kaukaniemen alueella on jo uusittu sinne johtava koivukuja, joka valaistaan. Lisäksi nyt rakennetaan ja valaistaan koivukujan päästä Kangasalan suuntaan johtava haaroittuva käytävä. Käytävistä tulee sorapintaisia ja kolme metriä leveitä. Koivukuja on nimetty Bertel Grahnin koivukujaksi. Idän suuntainen käytävä on Dagmar Grahnin polku ja sen alempi haara Gunvor Grahnin polku. Nämä valaistut käytävät ovat Kaukaniemen pääkäytäviä. Puistosta valaistaan ainoastaan puiston pohjoisosa.

Alueella raivataan myös koivukujan viereistä vesakoitunutta niittyä, jota tullaan hoitamaan avoimena maisemaniittynä. Niitty muistuttaa kartanoalueen viljelyhistoriasta.

Koivukujalta avataan kaksi järvinäkymää Kaukajärven suuntaan länteen raivaamalla puustoa ja pensaita. Järvinäkymiä avataan lisää puistoon rakentamistöiden edetessä.

Puistoalueella on paljon kartanoajan rakennusten, portaiden ja pengerrysten jäänteitä. Kaikkiaan 19 kohdetta on suojeltu asemakaavassa. Rakenteiden päältä poistetaan vesakko ja puusto varovasti. Kivijalkoja päällystetään soralla. Puiston keskivaiheille navetan ja tallin perustusten tehdään sorakentät, jossa voi pelailla ja oleskella.

Tänä vuonna tehtävät valaistus- ja raivuutyöt kestävät muutaman viikon.

Kaukaniemessä on sijainnut Kaukajärven kartano sekä myöhemmin taimisto ja pienteollisuutta. Kaukaniemen puistoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 8.10. 2019. Kaukaniemeä hoidetaan maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoja vaalien. Alueelle on tulossa oleskelupaikkoja, pelialue, grillauspaikka, viljelypalsta ja matonpesupaikka. Puistoa kunnostetaan tulevina vuosina.


Lisätietoja

Rakennuttajahortonomi
Petri Kujala
puhelin 050 062 8295

Valaistus- ja raivaustyöt:
Rakennuttajahortonomi
Janne Syrjä
puhelin 050 501 2597


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen