Siirry sisältöön

Laikun Galleriassa Marjo Hallila

Julkaistu 31.10.2019 14.31

Kulttuuritalo Laikun Studion marraskuun näyttelynä nähdään Marjo Hallilan Graafiset objektit ja abstraktit maalaukset. Graafiset objektit rikkovat perinteisiä grafiikan tekemisen ja esittämisen konventioita. Näyttelyssä on esillä myös valikoitu kokonaisuus abstrakteja maalauksia, joita taiteilija on työstänyt grafiikan prosessin rinnalla. Näyttely on keskisuomalaisen taiteilijan ensiesittäytyminen Tampereella. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Taideobjekti
 

Kulttuuritalo Laikun Galleriassa on esillä marraskuussa kuvataiteilija Marjo Hallilan graafisia objekteja ja abstrakteja maalauksia. Näyttely on keskisuomalaisen taiteilijan ensiesittäytyminen Tampereella. Hallila on työskennellyt kokeellisen grafiikan ja abstraktin maalauksen rinnakkaisten kehittämisprosessien parissa vuodesta 2017. Työskentelyn edetessä prosessit ovat lähentyneet ja maalausten ja graafisten objektien raja alkanut hämärtyä. Galleria Laikussa grafiikka ja maalaukset ovat esillä ensimmäistä kertaa yhtä aikaa – rinnakkaisina mutta edelleen itsenäisinä kokonaisuuksina.

Graafiset objektit ovat yksinkertaisia, abstrakteja elementtejä, joista on mahdollista luoda aina uudestaan erilaisia variaatioita ja tulkintoja. Graafisten objektien konsepti pohjautuu Intersections-hankkeeseen, jonka taiteilija on alun perin toteuttanut vuonna 2017. Prosessin lähtökohtana on ollut kaksiulotteisen grafiikan muuntaminen kolmiulotteiseen muotoon erilaisia graafisia elementtejä hyödyntäen. Päämääränä ei ole ollut konkreettisten grafiikan vedosten tekeminen vaan haastaa, koetella ja kehittää grafiikan ideaa, tuottamisprosessia sekä katsomisen ja kokemisen erilaisia tapoja. Teokset rikkovat perinteisiä grafiikan tekemisen ja esittämisen konventioita, vaikka rakentuvat nimenomaan mitä perinteisimmistä grafiikan materiaaleista ja tekniikoista. Työllään Hallila kommentoi taidegrafiikan käsitettä ja pyrkii laajentamaan nykytaidegrafiikan aluetta ja käsityksiä siitä.

Hallilan abstrakteista maalauksista näyttelyssä on esillä valikoitu kokonaisuus, joita hän on työstänyt grafiikan prosessin rinnalla. Maalatessaan suurikokoisia teoksiaan Hallila ei suunnittele lopputulosta etukäteen vaan luottaa prosessiin ja intuitioon. Maalaukset syntyvät tekijän tunteiden, kokemusten ja vaikutteiden pohjalta, ja tiedostamattomasti niihin on tallentunut myös maalaushetken tunnetiloja ja havaintoja. Nämä vaikutteet taiteilija itsekin huomaa usein vasta jälkikäteen teoksen jo valmistuttua. Olennainen kysymys maalausprosessien taustalla on: Kun katsoo jotakin, mitä silloin näkee, ja kun näkee jotakin, mitä silloin tuntee? Tavoitteena Hallilalla on ollut luoda minimalistisista elementeistä muodostuvia emotionaalisesti vaikuttavia töitä, joissa nousee esiin abstraktin maalaustaiteen, paikan ja tilan, tunteiden ja vaikutelmien välisiä suhteita.

Tällä hetkellä Hallila työskentelee Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston apurahalla. Näyttelyä on tukenut Visuaalisen kulttuurin edistämissäätiö VISEK. Työskentelyprosessi jatkuu. Vuonna 2020 Hallila jatkaa yksityisnäyttelyihin Jyväskylään, Berliiniin ja Helsinkiin.

Marjo Hallila asuu ja työskentelee nykyisin Keski-Suomessa Sörkänmäellä. Vuodet 2013–2018 hän opiskeli ja työskenteli Varsovassa, Puolassa. Hallila valmistui taiteen maisteriksi Varsovan kuvataideakatemiasta pääaineenaan taidegrafiikka ja sivuaineenaan maalaustaide vuonna 2017. Aiemmin hän on suorittanut taiteen maisterin tutkinnon tekstiilisuunnittelusta Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 2005. Kuvataideakatemiasta valmistumisen jälkeen hänen grafiikkaansa ja julisteitaan on ollut mukana kansainvälisissä grafiikan ja julistetaiteen biennaaleissa ja triennaaleissa Japanissa, Puolassa, Kroatiassa ja Slovakiassa. Hallilan teoksia on kokoelmissa Suomessa ja ulkomailla.


Näyttely avoinna:

9.11.2019 – 1.12.2019

ti–pe 9–21, la-su 10–18

Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4Lisätietoja

Kulttuurituottaja
Karoliina Paappa
puhelin 044 430 9642
sähköposti [email protected]


Teksti Marjo Hallila ja Karoliina Paappa

Kuvat Marjo Hallila