Siirry sisältöön

Pitkäniemen Hevoshakaan perusteilla luonnonsuojelualue

Julkaistu 22.10.2019 17.48

Tampereen kaupungin luonnonsuojelualueiden ala on kasvamassa 14 hehtaaria Nokian Pitkäniemen alueelle perustettavan Hevoshaan luonnonsuojelualueen myötä. Hevoshaka on lehtipuuvaltaista lehtoa, jossa on runsaasti lahopuustoa ja siitä riippuvaista lajistoa kuten harvinaisia kääväkässieniä. Alueelta löytyy myös soistumia ja luhtia.

 

Ympäristö- ja rakennusjaosto päätti 22.10.2019, että rauhoitus viedään kiinteistö- ja asuntolautakunnan käsittelyyn. Rauhoituspäätöstä haetaan vielä Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Hevoshaan tuleva luonnosuojelualue sijaitsee Nokialla, Maanveräjänlahden ja Haikanlahden väliin Pyhäjärveen pistävällä niemellä - noin 12 kilometriä Tampereen keskustasta. Alueen omistaa Tampereen kaupunki. Sen länsipuolella, valtatien 3 toisella puolella, sijaitsee Pitkäniemen sairaala-alue. Suojelualueeseen sisältyvät myös Hevoshaan kaakkoispuoleiset saaret.

Alue on alavaa lehtipuuvaltaista lehtoa, jossa on jonkin verran kuusia ja mäntyjä. Kasvillisuus on monilajista ja rehevää. Lahopuuta ja siitä riippuvaista lajistoa on runsaasti. Lajistoon kuuluu monia sieniharvinaisuuksia kuten vanhan metsän lajeina tunnetut rustikka ja vuotikankääpä, jotka ovat silmälläpidettäviä kääväkkäitä. Hevoshaan erikoisuus on maan pohjoisimpiin kuuluva lehtokieloesiintymä. Lintulajistossa ovat mm. pikkutikka, palokärki, satakieli, sirittäjä ja mustapääkerttu.

Soistumat ovat luhtaisia ja lehtomaisia hieskoivuvaltaisia korpia. Eteläosassa on 1,4 hehtaarin ravinteinen suo- ja luhta-alue, jonka arvoa korostavat avovesilampareet.

Hevoshaan virkistyskäyttö on melko vähäistä, eikä alueelle osoiteta rakenteita sitä varten. Alue on läntisen ohitustien melualuetta, jonka aiheuttama melutaso päivällä on 55–65 dB. Kapea kallioinen niemenkärki on myös hyvin kulutusherkkää.

Luonnonsuojelualueen lounaispuolelle on maakuntakaavassa osoitettu ohjeellinen päärata, Tampereen läntinen ratayhteys Pirkkala-Ylöjärvi-välillä. Suunnitellun radan linjaukseen on luonnonsuojelualueen rajasta vähintään 50 metriä.

Pitkäniemen Hevoshaan luonnonsuojelualue on yksi Tampereen luonnonsuojeluohjelman 2012-2020 kohteista.

Kuvassa lehtokieloja Hevoshaassa


Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen