Siirry sisältöön

30 km/h -nopeusrajoitus laajenee Atalan ja Linnanmaan suunnalle - asukkaille kyselyt ehdotuksesta

Julkaistu 21.10.2019 10.06

30 km/h -aluenopeusrajoitus on laajenemassa Tampereen itä- ja koillispuolelle Atalan ja Linnainmaan suunnille. Alueiden asukkaat, toimijat ja siellä liikkuvat voivat antaa palautetta aluenopeusrajoitusehdotuksista 21.10.–10.11.2019. Holvastin, Leinolan ja Linnainmaan asukkaille on oma kysely, ja vastaava kysely on samaan aikaan Atalan, Kumpulan, Olkahisten ja Tasanteen asukkaille.

kuva: liikennemerkki 30 km/h
 

Tavoitteena on saada uusi aluenopeusrajoitus 30 km/h voimaan syksyllä 2020.

Kyselyt ja lisätietoa Tampereen nopeusrajoituspolitiikasta löytyy sivulta www.tampere.fi/liikenneturvallisuus. Kyselyssä on mukana kartta nopeusrajoitusehdotuksista alueella.

Atalan, Kumpulan, Olkahisten ja Tasanteen alueen alustavassa suunnitelmassa nopeusrajoitus 30 km/h laajenisi koko alueelle Kumpulan lisäksi. Nopeusrajoitus säilyy nykyisellään Aitolahdenlahdentiellä (pääosin 50 km/h) ja Orimuskadun osuudella Rissonkadusta etelään (50 km/h).

Holvastin, Leinolan ja Linnainmaan alustavassa suunnitelmassa nopeusrajoitus asuinkaduilla olisi 30 km/h. Nopeusrajoitus säilyisi ennallaan Aitolahdentiellä (50 km/h), Orimuskadulla (50km/h), Holvastinkadulla (40 km/h), Sammon valtatiellä (60 km/h), Mäentakusenkadun ja Vestonkadun länsipäissä (50 km/h) sekä nykyisillä pihakaduilla (20 km/h).

Alueilla tehdään myös toimenpiteitä nopeusrajoituksen noudattamisen helpottamiseksi. Toimet voivat olla esimerkiksi hidasteita tai suojateiden havaittavuuden parantamista. Vastaajat voivat merkitä kartalle turvattomaksi kokemiaan paikkoja.

Ajonopeudet vaikuttavat liikenneonnettomuuksien todennäköisyyteen ja vakavuuteen. Alempi nopeus parantaa kuljettajan havaintomahdollisuuksia ja lyhentää jarrutusmatkaa. Myös jalankulku ja pyöräily sujuvat turvallisemmin. Alhainen nopeus vähentää kiihdytyksen tarvetta ja sitä kautta meluakin.

Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta päätettiin yhdyskuntalautakunnassa 29.12.2016. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen. Asuinalueilla nopeusrajoitus lasketaan nykyisestä 40 km/h nopeuteen 30 km/h. Pääkatujen ja kokoojakatujen nopeusrajoituksiin uudistus ei pääsääntöisesti vaikuta.

Tampereen asuinalueiden aluenopeusrajoitukset otetaan käyttöön vuoteen 2021 mennessä asuinalueille laadittujen tarkempien suunnitelmien perusteella. Useilla alueilla uusi aluenopeusrajoitus on jo tullut voimaan.


Lisätietoja

Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917

Erikoissuunnittelija
Mira Siren
puhelin +358408007581


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen