Siirry sisältöön

Ethän vie puutarhajätettä metsään tai puistoon ja levitä vieraslajeja

Julkaistu 18.10.2019 12.58

Syksyiset puutarhajätteet kuten lehdet ja pilaantuneet omenat ovat kompostoituvaa jätettä. Jos mahdollista, ne kannattaa kompostoida omalla pihalla. Isommat määrät voi viedä jätekeskukseen. Puutarhajätteen vieminen puistoon, metsään tai toisen tontille ei ole lainmukainen ratkaisu. Siten ovat monet vieraslajit päässeet levittäytymään luontoon.

Syksyn lehtiä ja sininen penkki
 

Yleisten alueiden roskaaminen on jätelain mukaan kielletty. Jos yleisten alueiden roskaaja saadaan selville, kaupunki määrää roskaajan siivoamaan alueen tai maksamaan siivouskulut.

Vieraslajeista haittaa luonnon monimuotoisuudelle

Yleisille alueille kärrätyt puutarhajätekasat rumentavat yhteistä ympäristöä, ja niistä pääsee leviämään vieraslajeja luontoon. Esimerkiksi Tampereellakin havaittu haitallinen vieraslaji espanjansiruetana viihtyy näissä epämääräisissä kasoissa. Vieraslajit ovat yksi suurimmista uhista luonnon monimuotoisuudelle. Pienen määrän vieraslajijätettä (esimerkiksi jättiputket, jättipalsami, lupiini, tattaret) voi laittaa sekajäteastiaan huolellisesti pakattuna. Alle kahden kuution määrän voi viedä pakattuna jätekeskukseen Tarastenjärvelle tai Koukkujärvelle ilmaiseksi. Vieraslajien oikeaoppisesta hävittämisestä löytyy tarkempia ohjeita muun muassa vieraslajit.fi -sivustolta.

Puutarhajätteiden kärrääminen viheralueille vesittää osaltaan hyvin alkaneita vieraslajitorjuntatoimia, joita on tehty ympäri Tamperetta muun muassa luonnonsuojelualueilla.

Kompostoi lehdet, haketa risut

Puutarhajätteen kuten lehdet voi kompostoida omalla pihalla esimerkiksi lautakehikossa ja lehtiaumassa. Jätteen voi aikanaan hyödyntää multana, ja lisäksi säästyy kuljetuksen vaivalta ja kustannuksilta. Oksat ja risut voi hakettaa muun puutarhajätteen sekaan tai pensaiden juurille katteeksi. Hakettimia voi tiedustella konevuokraamoilta ja omakotiyhdistyksiltä.

Omenajätteet ja muut puutarhajätteiden syötäväksi kelpaavat osat suositellaan laitettavaksi rotta- ja hajuhaittojen välttämiseksi biojätekompostoriin, biojäteastiaan tai viimeisenä vaihtoehtona sekajäteastiaan, jos biojäteastiaa ei ole. Jäteastian painorajaa 60 kg ei saa ylittää. Omenat voi pakata myös säkkeihin ja merkitä lisäjätteeksi (painoraja 20 kg).

Isommat määrät puutarhajätettä (myös omenajätettä) voi viedä jätekeskukseen Tampereen Tarastenjärvelle tai Nokian Koukkujärvelle. Henkilöauton peräkärrykuorma otetaan vastaan maksutta. Risut ja puutarhajätteet tulee pitää kuormassa erillään, sillä ne puretaan pientuojapaikalla eri kasoihin. Myös vieraslajit (alle 2 m3 erät) otetaan maksutta vastaan.

Pirkanmaan Jätehuollon sivuilta löytyy ohjeita puutarhajätteiden vastaanotosta.

Kiinteistönhaltijan tulisi puhdistaa syksyn lehdet väyliltä

Kiinteistönhaltijan puhdistustyö ei pääty omalle pihalle. Kadulle ja kevyen liikenteen väylille pudonneidenkin lehtien ja roskien puhdistaminenkin kuuluu kiinteistönomistajan tai -haltijan tehtäviin, sillä kunnossapitolain mukaan kiinteistönhaltijalle kuuluu tontin kohdalla olevan katualueen puhtaanapito kadun keskilinjaan saakka. Roskat olisi muistettava puhdistaa myös reunakivien reunustoilta ja hulevesikaivojen päältä.

Myöskään tontin puolella kasvavat puiden ja pensaiden oksat ja versot eivät saa haitata liikennettä tai aiheuttaa vaaraa. Lisäksi on siistittävä tonttiin rajoittuvan ojan ja viheraluekaistaleen kasvillisuus (enintään 3 m leveydeltä tontin rajasta).


Lisätietoja

Viheralueet ja kadut:
Työpäällikkö
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376

Roskaantuminen:
Ympäristötarkastaja
Petri Jokinen
puhelin 040 801 6004


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen