Siirry sisältöön

Seuturatikka-kyselyyn tuli 2854 vastausta - kuntalaisten näkemyksiä reiteistä myös verkkosivuilla

Julkaistu 17.10.2019 12.00

Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman eli Seuturatikan kuntalaiskyselyyn alustavista linjausvaihtoehdoista saatiin 2 854 vastausta. Tampereen raitiotien laajentamista Pirkkalaan, Kangasalle ja Ylöjärvelle koskeva kysely oli avoinna hankkeen verkkosivuilla 23.9.-6.10.2019. Kyselyllä haluttiin saada kuntalaisten mielipiteitä reittivaihtoehdoista ja ratahaarojen toteuttamisjärjestyksestä. Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin Seuturatikka.fi-sivulla.

Seuturatikan laajenemissuunnat ja laajentumisen aikataulu kartalla.
 

Kyselyn vastaajien mielestä raitiotie on tarpeen ulottaa lähivuosina ensisijaisesti Pirkkalan Partolan alueelle ja Tays-keskussairaalalta Tampereen Koilliskeskukseen. Raitiotien toteuttamisen Partolaan asti lähivuosina näki tarpeelliseksi 60 prosenttia vastaajista. Koilliskeskukseen raitiotien jatkaisi lähivuosina 46 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kyselyssä vastaajat saivat arvioida ratahaarojen linjausvaihtoehtoja eri tekijöiden suhteen. Kuntalaisten vastauksissa painottuivat raitiotien reittivaihtoehdot, joiden varrella on nykyisin asutusta ja palveluja ja joiden kautta bussit kulkevat jo nykyään.

Pirkkalan reitillä pääosa vastaajista piti parhaana Hatanpään alueella Hatanpään valtatietä (86 %), Härmälän kohdalla Nuolialantietä (46 %) sekä Pirkkalan keskustassa Terveyskeskukselle (65 %) asti jatkuvaa linjausta.

Kangasalan Lamminrahkan suunnassa näkemykset jakautuivat tasaisemmin. Eniten kannatusta sai Mäentakusenkadun reitti (41 %) ja Käpylehmänpuiston läpi kulkeva reitti (32 %), mutta Lamminrahkan suunnassa asuvat pitivät Piettasenkatua parempana kuin Käpylehmänpuistoa. Saarenmaan suunnassa Juvankadun kautta kulkeva reitti (38 %) sai eniten kannatusta.

Teivon ja Ylöjärven Soppeenmäen välillä Mikkolantie (67 %) sai enemmän kannatusta. Ylöjärven päässä eniten kannatusta saivat päätepysäkkivaihtoehdot Kirkko (45 %) ja Asemantie (40 %).

Kyselyn vastaajista Tampereella asui 57 prosennttia, Pirkkalassa 15 prosenttia, Ylöjärvellä 14 prosenttia, Kangasalla 8 prosenttia ja loput muualla. Aktiivisimmin kyselyyn vastattiin Pirkkalan suunnan raitiotiereitin osalta. Kysely kiinnosti erityisesti 31 - 50 vuotiaita.

Raitiotien reittivaihtoehtoja Pirkkalan, Ylöjärven, Koilliskeskuksen ja Lamminrahkan sekä Kangasalan Saarenmaan suunnilla on tavoite karsia marraskuussa neljän yleissuunnitelman tilaajakunnan kunnanhallituksissa. Tavoitteena on, että esikarsinnan jälkeen jatkotarkasteluihin jää kullakin ratasuunnalla enintään kaksi reittivaihtoehtoa. Kyselyn tulokset ovat osaltaan mukana reittivaihtoehtojen vertailuissa.

- Tämän syksyn esikarsinnan jälkeen on tarkoitus jatkaa kaikilla ratahaaroilla enintään kahdella pääreittivaihtoehdolla. Esikarsinta on tarpeen, jotta jatkoon valittuja reittejä voidaan suunnitella ja arvioida yksityiskohtaisemmalla tarkkuudella. Vuonna 2020 järjestetään toinen kysely kuntalaisille, jossa saa ottaa kantaa mm. raitiotiepysäkkien sijainteihin, lupaa projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen Tampereen kaupungilta.

Tampereen raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa varaudutaan raitiotiejärjestelmän laajentamiseen tulevaisuudessa. Yleissuunnitelmassa on tarkoitus määrittää raitiotielinjojen varaukset. Yleissuunnitelma ei tähtää tarkasteltujen raitiotieratojen välittömään toteuttamiseen. Yleissuunnitelman tilaajakuntien, Tampereen, Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven on tavoite päättää raitiotien ratavarauksista syksyllä 2020.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki, raitiotien kehitysohjelma
Kehityspäällikkö
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti [email protected]

Kangasalan kaupunki
Rakennuspäällikkö
Merja Saarilahti
puhelin +358 50 550 9062
sähköposti [email protected]

Pirkkalan kunta (paikalla 21.10. alkaen)
Yhdyskuntajohtaja
Jouni Korhonen
puhelin +358 50 512 3981
sähköposti [email protected]

Ylöjärven kaupunki (paikalla 21.10. alkaen)
Kaupunginarkkitehti
Timo Rysä
puhelin +35840 1334800
sähköposti [email protected]


Teksti Anne Vehmas / Anna-Leea Hyry