Siirry sisältöön

Peltolammin latureitin varrelta kaadetaan puita

Julkaistu 17.10.2019 10.11

Peltolammin ympäri kiertävän valaistun reitin varrelta kaadetaan puita maanantaista 21.10. alkaen. Raivaussahatöitä on aloiteltu jo torstaina 17.10. Työt kestävät noin viikon verran. Liikkumista joudutaan rajoittamaan valaistulla reitillä turvallisuussyistä puunkaatotöiden aikana.

Tarkoituksena on parantaa lumen sadantaa reitille, jotta olosuhteet hiihtämiseen olisivat suotuisammat ja kunnossapito helpottuisi. Samalla kaadetaan kaatumisvaarassa olevia puita.

Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualueella tehtävät puunkaatotyöt kaupungin valmisteleman suunnitelman mukaisesti. Kaadetut puut ja hakkuutähteet korjataan osittain pois maastosta. Osa rungoista jätetään maastoon ylläpitämään ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Tiedotetta päivitetty 17.10. kello 12.40 raivaussahatöiden osalta.


Lisätietoja

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053