Siirry sisältöön

Asunnottomuutta ennaltaehkäisevälle AKU-hankkeelle avoimen hallinnon Demokratiatunnustus

Julkaistu 11.10.2019 9.43

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki (AKU) -hanke on saanut avoimen hallinnon demokratiatunnustuksen. Tampere on yksi kuudesta hankkeessa mukana olevasta kaupungista. Hankkeen päärahoittaja on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

AKU-hankkeessa on rakennettu ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen hankekaupunkiin. Keskeistä hankkeessa on valtion toimijoiden ja hankekaupunkien yhteistyö asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen teemoina ovat varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki.

Tunnustuksen perusteluissa yhteiskunnallisesti merkittävänä pidetään sitä, että hanke käsittelee erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta. Kiitosta saa myös asunnottomuustyön kokemusasiantuntijuus, joka on AKU-hankkeessa merkittävä osallisuuden muoto. Vuosina 2016–2019 toteutettavassa hankkeessa on työskennellyt syyskuuhun 2019 mennessä 20 työsuhteista kokemusasiantuntijaa ja 89 vapaaehtoista kokemusasiantuntijaa tai palvelun mallintajaa kaikissa hankekunnissa yhteensä.

Oppilaitosyhteistyöllä on vahvistettu valmistuvien sosiaalialan ammattilaisten osaamista ja hankkeessa on kehitetty yhteistyöverkoston kanssa Suomen ensimmäinen asumissosiaalisen työn opintokokonaisuus Lahden ammattikorkeakouluun.

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto myöntävät demokratiatunnustuksen joka toinen vuosi toimijoille, jotka ovat edistäneet demokratiaa ja hallinnon avoimuutta. Tänä vuonna erityisenä teemana oli osallisuuden edistäminen. Demokratiatunnustus myönnettiin AKU-hankkeen lisäksi Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminta. Tunnustuksen jakoi kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero Demokratiapäivässä 9. lokakuuta 2019. Tunnustus myönnettiin nyt neljättä kertaa.