Siirry sisältöön

Jätehuoltolautakunta hyväksyi vuoden 2020 jätetaksaesitykset nähtäville

Julkaistu 9.10.2019 18.49

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 9.10.2019 asettaa jätetaksaesityksen sekä sako- ja umpikaivolietteiden taksaesityksen nähtäville 16.10.-14.11.2019 verkkosivulle www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta ja toimialueen kuntien ilmoitustauluille. Taksat hyväksytään nähtävilläolon jälkeen vielä jätehuoltolautakunnassa.

Nähtävillä on samaan aikaan myös esitys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaksi taksaksi. Se koskee lähinnä elinkeinoelämän jätehuoltoa. Tampereen Vuoreksen putkikeräysjärjestelmää koskeva jätetaksa tuodaan jätehuoltolautakunnan käsiteltäväksi joulukuussa.

Tyhjennysmaksuissa hienoista nousua tai laskua, osa entisellään

Kuljetusurakkakustannusten muutokset vaikuttavat suoraan jäteastioiden tyhjennyshintoihin. Hintamuutokset vaihtelevat eri kunnissa kuljetusmatkojen pituuden mukaan. Hintoihin vaikuttaa myös jäteastiatyyppi ja astian koko.

Sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin on esitetty pientä nousua, laskua tai hinnan säilyttämistä ennallaan. Jäteastioiden tyhjennysten hintamuutokset ovat kaikissa kunnissa pieniä, ja vaihtelevat noin 5 sentistä 55 senttiin tyhjennystä kohden. Sekajätteiden syväkeräysastioiden tyhjennyshintoihin on tulossa eniten laskua Hämeenkyrössä, Parkanossa ja Mänttä-Vilppulassa. Useissa kunnissa syväsäiliöiden tyhjennyshinnat pysyvät ennallaan, osassa kunnista on hintoihin tulossa pientä nousua tai laskua.

Vuoden 2020 jätetaksasta esitetään poistettavaksi useampien astiaryhmien edullisempi tyhjennyshinta. Muutoksella pyritään edistämään jätehuollon etusijajärjestystä eli suosimaan jätteen määrän vähentämistä.

Muovia voi kerätä myös pienillä astioilla

Muovipakkausten tyhjennyshinnat syväkeräyssäiliöille pysyvät samoina kuin vuoden 2019 taksassa. Muovin keräys laajenee vaiheittain vuonna 2020 siten, että muovipakkauksia voidaan kerätä myös 240–770 litran jäteastioilla Tampereen kaupunkiseudun taajama-alueilla. Tyhjennyksen hinta on 5,25 euroa (alv 0 %). Uudistuksen myötä muovia voidaan kerätä useammalla kiinteistöllä, koska pienten jäteastioiden tyhjentämiseen ei tarvita ajoneuvonosturia.

Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshintoja esitetään pysyvän pääsääntöisesti ennallaan. Lasin ja metallin keräys pysyy edelleen maksuttomana niille kiinteistöille, joilla on biojätteen erilliskeräys.

Biojätteen tyhjennysmaksujen esitetään pääosin laskevan Ylöjärvellä, Pälkäneellä ja Mänttä-Vilppulassa. Hintojen lasku on kunnasta ja keräysvälinetyypistä riippuen 5 sentistä 1,25 euroon per tyhjennys. Osassa kunnista hinnat pysyvät ennallaan, joissakin kunnissa maksuihin tulee pientä korotusta. Biojätehuoltoa esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksan sisäisesti. Tuki on tarpeen, koska jätelain mukaan maksujen on kannustettava jätteiden uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen.

Haja-asutusalueiden aluejätepisteiden vuosimaksut ovat kaikissa kunnissa saman suuruiset, eikä niihin esitetä muutoksia.

Lietteiden kuljetusmaksuille kaksi maksuluokkaa

Lietteiden jätemaksu koostuu lietteen kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksut ovat samat kaikissa kunnissa, ja hinta riippuu kuljetettavasta lietemäärästä. Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti.

Lietteiden kuljetusmaksuille esitetään vuonna 2020 kahta maksuluokkaa nykyisen neljän sijaan. Maksuluokat olisivat alle 6 m­:n ja yli 6 m­:n jätevesisäiliöille. Muutoksen takia kuljetushinnat pääosin laskevat tai pysyvät ennallaan lukuun ottamatta pienimpiä alle 3 m3 :n jätevesisäiliöitä. Muutos alentaa erityisesti pohjavesialueilla ja ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesikuluja.

Tilaustyhjennyksen ja säännöllisen tyhjennyksen välistä hintaeroa esitetään korotettavaksi vuoteen 2019 verrattuna. Hintaeron suuruudeksi esitetään 20 euroa. Hintaohjauksella pyritään kannustamaan jätevesisäiliöiden tyhjennyksiä säännöllisiksi, jotta kuljetuksia on helpompi ennakoida ja hallita sekä asiakaspalvelua parantaa.

Perushintainen tyhjennys kattaa kaikki kiinteistön kaivot

Vuoden 2020 taksaesityksessä perushintaiseen tyhjennykseen sisältyy kiinteistöllä sijaitsevien kaivojen tyhjennys ja kuljetus jatkokäsittelyyn. Kiinteistöllä sijaitsevien tyhjennettävien kaivojen enimmäismäärää ei ole rajoitettu. Jos kaivojen lietteet mahtuvat samaan kuormaan, niistä peritään vain yksi maksu.

Lietetaksa koskee kuljetusmaksujen osalta kaikkia muita toimialueen kuntia paitsi Nokiaa, jossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätetaksassa määrätyt lietteen käsittelymaksut koskevat kaikkia toimialueen kuntia. Vuoden 2020 taksaehdotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia.

Jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon kulut

Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut. Kunnan vastuulla ovat esimerkiksi asumisen ja julkisen hallinto- palvelutoiminnan jätteet – kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus ja jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Taksan on kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteiden hyödyntämiseen.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut.


Lisätietoja

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362

Jätehuoltosuunnittelija
Jani Suoniemi
puhelin 040 596 4737


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen