Siirry sisältöön

Vanhusneuvosto haluaa tamperelaisille ikääntyville oman kulttuuri- ja hyvinvointikeskuksen

Julkaistu 24.9.2019 11.40

Tampereen vanhusneuvosto päätti kokouksessaan 18.9.2019 esittää ikääntyvälle väestölle omaa kulttuuri- ja hyvinvointikeskusta.

Eräs Tampereen kaupungin kulttuuripääkaupunkihankkeen teemoista on yhdenvertaisuus. Vanhusneuvosto on havainnut, että ikääntyvä väestö on viime vuosina syrjäytetty kulttuuri- ja harrastustiloja perustettaessa. Monitoimitalo 13 ja Kulttuuritalo Laikku eivät vastanneet ikääntyvän väestön tilatarpeeseen. Ikääntyvän väestön käytettävissä olevat tilat ovat epätarkoituksenmukaisia, hajallaan ja niiden vuokrat ovat monelle järjestölle liian korkeita.

Vanhusneuvosto esittää yhdenvertaisuuteen ja kulttuuripääkaupunkihankkeeseen viitaten, että kaupunki rakentaa tai kunnostaa ikääntyvälle väestölle erityisen kulttuuri- ja hyvinvointikeskuksen. Keskuksessa tulisi olla riittävän suuri esiintymistila erilaisten ikäihmisille suunnattujen kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä liikuntatila pallopeleille ja kuntosaliharjoittelulle. Tämän lisäksi tulisi olla useita pienempiä kerho- ja kokoushuoneita. Erityisiä tiloja tarvitsevat myös esimerkiksi kuvataidekerhot.

Hyvinvointikeskukseen voitaisiin sijoittaa myös hyvinvointia palvelevia tiloja terveysneuvontaa ja yksinkertaista terveydenhuoltoa varten sekä nykyinen Kotitori.

Vanhusneuvonston mukaan järjestöjen nykyiset toiminta-avustukset menevät suurelta osin kaupungille maksettaviin tilavuokriin. Kulttuuri- ja hyvinvointikeskuksen perustaminen antaisi mahdollisuuden kehittää avustusjärjestelmää tilojen käytön osalta esimerkiksi siten, että koko ikääntyneelle väestölle tarkoitettujen maksuttomien tilaisuuksien ja kulttuurikilpailujen järjestämisestä ei perittäisi tilavuokraa. Vanhusneuvostaon mielestä muustakin tilojen käytöstä perittävien korvausten tulisi olla nykyistä edullisempia.


Vanhusneuvosto seuraa ja on kiinnostunut kaikista tamperelaista ikääntynyttä väestöä yhteisesti koskevista asioista. Vanhusneuvostolle kuuluvat kunnan ikäihmisiin liittyvät asiat jo suunnitteluvaiheessa. Kaupunginhallitus asettaa vanhusneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.


Lisätietoja

Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja
Juha Salonen
puhelin 050 348 2104
sähköposti [email protected]