Siirry sisältöön

Hervannan baanasta valmistui yleissuunnitelma

Julkaistu 19.9.2019 10.01

Hervannan baana on laadukas Viinikasta Hervantaan johtava pyörätie, joka on valtuustokauden tärkein pyöräilyinvestointi ja kirjattu myös pormestariohjelmaan. Baanasta on valmistunut yleissuunnitelma välille Viinikka-Korkinmäki. Reitti kulkee Viinikasta Nekalantien, Muotialan peltojen ja Korkinmäen kautta kohti Hallilaa ja Hervantaa.

Baanaa rakennetaan parhaillaan Hervannasta Hallilan pohjoispuolelle Kanjoninkadun ja valtatien 9 ylittävän Suutalansillan välisellä osuudella. Osuutta tehdään raitiotien rinnakkaishankkeena radan länsipuolelle, ja se valmistuu vielä tänä vuonna.

Yhdyskuntalautakunnassa 17.9.2019 hyväksytty yleissuunnitelma koskee Viinikan liittymän ja Suutalansillan (valtatie 9) välistä osuutta. Väyläosuuden pituus on 4,2 kilometriä, ja se on jaettu 8 osaan. Baanalle on esitetty pääsääntöisesti kaksisuuntaisia pyöräteitä, ainoastaan Korkinmäenkadun osuudelle on esitetty yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja sekä pyöräkatua. Hankkeen kustannusarvio on 2,2 M€.

Viinikanojan varrella, välillä Viinikan liittymä - Lokintaival kaksisuuntainen pyörätie sijoittuu jalkakäytävien väliin. Baana jatkuu Lokintaivalta pitkin kadun länsireunassa eroteltuna jalkakäytävänä ja kaksisuuntaisena pyörätienä Nekalantien liittymään. Kadunvarsipysäköinti poistuu Lokintaipaleen tältä osuudelta. Tarkoitus on myös rauhoittaa Nekalantietä ja vähentää sen houkuttelevuutta läpikulkuun muuttamalla Nekalantien ja Lokintaipaleen liittymän väistämisvelvollisuuksia.

Nekalantiellä baana jatkuu kaksisuuntaisena pyörätienä kadun eteläreunalla. Nekalantieltä baana erkanee Muotialan peltoalueelle (Rantavainiolle) kohti Muotialantietä ja edelleen Vihiojanpuiston läpi Hallilantielle kaksisuuntaisena pyörätienä ja jalkakäytävänä. Vihiojanpuiston osuudella jalankulku ja pyöräily erotellaan toisistaan pääosin istutuskaistan avulla.

Vihiojanpuistosta baana kääntyy Hallilantielle ja jatkuu kadun länsireunalla eroteltuna jalkakäytävänä ja kaksisuuntaisena pyörätietä. Hallilantieltä baana jatkuu Korkinmäenkadulle.

Korkinmäenkadun pohjoispäähän on esitetty kadun molemmille puolille jalkakäytäviä ja yksisuuntaisia pyöräteitä. Kattilakadun eteläpuolella pyörätiet muuttuvat pyöräkaistoiksi, ja Kuusistonkadun eteläpuolella Korkinmäenkatu jatkuu pyöräkatuna.

Pyöräkatu on uuden tieliikennelain mahdollistama uusi katutyyppi. Pyöräkadulla saavat ajaa myös moottoriajoneuvot, mutta siellä liikutaan pyöräilijöiden ehdoilla. Autoilijoiden on sopeutettava vauhtinsa pyöräilijöiden tahtiin. Jalankulku on yleensä erotettu erilliselle jalkakäytävälle.

Korkinmäenkadun ja Suutalansillan (valtatie 9) välisellä osuudelle baana toteutetaan erillisenä 5 metriä leveänä eroteltuna jalkakäytävänä ja kaksisuuntaisena pyörätienä. Baana ylittää valtatien 9 nykyistä jalankulun ja pyöräilyn siltaa pitkin.

Tavoitteena on käynnistää katusuunnitelmien laadinta vielä tänä vuonna Viinikanojan, Lokintaipaleen ja Vihiojanpuiston osuuksien osalta. Nämä katusuunnitelmat on tarkoitus saada nähtäville marraskuussa.

Baanan rakentaminen tapahtuisi alustavien suunnitelmien mukaan kolmessa vaiheessa vuosina 2020–2022. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin osuus Viinikanojan varsi, Lokintaival ja Muotialan peltoalue (Rantavainio ja Vihiojanpuisto).

Hervannan baana kartalla ja alustava toteutusaikataulu
Hervannan baana kartalla ja alustava toteutusaikataulu. (kuva autautuu klikkaamalla isommaksi)

Lisätietoja

Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104

Vanhempi erikoissuunnittelija
Katri Jokela
puhelin +358503826460


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen