Siirry sisältöön

Tampereen pormestariohjelmaa päivitettiin

Julkaistu 16.9.2019 20.56

Tampereen kaupunginvaltuusto sai 16.9. tiedoksi pormestariohjelman päivityksen. Ohjelman välitarkastelu ja päivitys tehtiin valtuustokauden puolessa välissä kuten alun perin oli sovittu. Päivityksessä otettiin huomioon mm. kaupungin kehitysnäkymät sekä hallitusohjelma. Valtuustoryhmat sopivat pormestariohjelman päivityksestä elokuussa.

Alkuperäinen ohjelma laadittiin kaikkien valtuustoryhmien yhteistyönä ja sen takana oli laaja koalitio. Valtuustoryhmät Vaihtoehto Tamperetta lukuunottamatta sitoutuivat päivityksen tavoitteisiin.

Päivitys ei korvaa olemassa olevaa pormestariohjelmaa, vaan siinä on alkuperäisen ohjelman palvelulupauksia täydentäviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Päivityksen sisällöt eivät aiheuta muutostarpeita Tampereen strategiaan. Täydentävät tavoitteet ja toimenpiteet tullaan huomioimaan vuoden 2020 ja 2021 toiminnan suunnittelussa talouden tasapainottaminen huomioon ottaen.

Ohjelman päivityksessä on otettu laajasti huomioon kaupungin haasteita ja mahdollisuuksia. Ohjelmaan sitoutuneen koalition yhteinen tahto on, että seuraavan kahden vuoden aikana kaupungin toiminnassa painottuvat muun muassa:

- valmistuvien opiskelijoiden työllistyminen nykyistä paremmin Tampereen seudulle
- heikommassa työmarkkina-asemassa olevien ja osatyökykyisten työllistymisen parantaminen
- vanhemmuuden tukeminen ja kotien ja koulujen yhteistyön vahvistaminen,
- mielenterveys- ja päihdepalveluiden parantaminen ja hoitoon pääsyn varmistaminen
- huumausaineiden käyttäjien laitos- ja katkaisuhoidon lisääminen
- erikoissairaanhoidon kustannusten parempi hallinta ja omistajaohjauksen vahvistaminen
- investointien omarahoitusosuuden vahvistaminen.


Lisätietoja

Yhteysjohtaja
Tuukka Salkoaho
puhelin 040 806 3086
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu