Siirry sisältöön

Työllisyys- ja kasvupalvelut yhdistyvät

Julkaistu 11.9.2019 9.41

Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut on jatkossa työllisyys- ja kasvupalvelut. Tamperelaisille työnhakijoille suunnattujen palvelujen lisäksi tarjotaan palveluja jatkossa entistä vahvemmin myös työnantajille ja yrityksille. Työllisyys- ja yrityspalvelujen yhteen sovittamisella pyritään paremmin edistämään kasvua, uusien työpaikkojen syntymistä sekä osaavan työvoiman saatavuutta.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan työllisyys- ja yrityspalveluja uudistetaan. Yhtenä keinona on työ- ja elinkeinopolitiikan yhteen sovittaminen ja kuntien roolin vahvistaminen työllisyydenhoidossa. Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen tehtäviin ja organisointiin on tehty muutoksia, joilla valmistaudutaan näihin valtakunnallisiin uudistuksiin. Tampere valmistautuu ottamaan vastuuta työllisyyspalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.

Ministerityöryhmä ja sen alatyöryhmät valmistelevat parhaillaan hallitusohjelman toimeenpanoa. Tavoitteena on muun muassa valmistella tarpeellinen erityislainsäädäntö vuosina 2017-2018 toteutettujen työllisyyskokeilujen jatkamiseksi. Kuntien työllisyyshankkeet voisivat laajentua ja käynnistyä keväällä 2020. Lisäksi aloitetaan kaupunkien kasvu- ja työllisyysohjelmien valmistelu. Ohjelmien valmistelussa ja toimeenpanossa otetaan huomioon kaupunkien erityistarpeet.

Osana valtakunnallisiin uudistuksiin valmistautumista Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueeseen kuuluvia toimintoja on organisoitu uudelleen siten, että työllisyyspalveluihin on yhdistetty kasvupalvelut, joka nyt sisältää yrityspalvelujen järjestämisvastuun. Palveluryhmän nimi on 4.9.2019 alkaen työllisyys- ja kasvupalvelut.

Muutoksen tavoitteena on vahvistaa työllisyys- ja yrityspalvelujen integraatiota. Työllisyys- ja yrityspalvelujen yhteen sovittamisella pyritään paremmin edistämään kasvua, innovaatioita, investointeja ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. Taustalla on hallitusohjelman mukainen 75 prosentin työllisyysasteen ja uusien työpaikkojen syntymisen tavoite. Muutoksella tuetaan myös kaupungin kasvustrategiaa.

Työllisyys- ja kasvupalvelut järjestää ja tuottaa kaupungin osalta julkisia työvoima- ja yrityspalveluja yrityksille, työnantaja-asiakkaille ja niille työnhakija-asiakkaille, jotka tarvitsevat neuvoja ja ohjausta työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille tai sijoittuakseen koulutukseen.


Lisätietoja

Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja
Regina Saari
puhelin 050 346 9603
sähköposti [email protected]

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin +358 400 235 442
sähköposti [email protected]