Siirry sisältöön

Multisiltaan uusi päiväkoti

Julkaistu 10.9.2019 19.56

Multisillan uutta päiväkotia Tampereella suunnitellaan vanhan Multisillan koulun ja päiväkodin tontin läheisyyteen. Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti Multisillan päiväkodin hankesuunnitelmasta 10.9.2019.

Uusi päiväkoti on mitoitettu 140 lapselle ja se on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa vuonna 2022.

Multisillan päiväkoti on toiminut vuodesta 2014 lähtien entisen Multisillan koulun tontilla sijaitsevassa siirtokelpoisessa päiväkotirakennuksessa. Siitä luovutaan uuden päiväkodin valmistuttua. Sisäilmaongelmista kärsineet vanha päiväkoti ja koulu purettiin vuosina 2015 ja 2018.

Rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta. Vanhan koulun ja päiväkodin tontille kaavoitetaan myös asuinrakentamista.

Tontti rajautuu etelässä ja idässä Akselinkujaan, pohjoisessa Terävänkatuun ja lännessä Lempääläntiehen. Kaksikerroksinen rakennus sijoittuu tontin pohjoispäähän. Tontin eteläpäähän rakennetaan aidattu pelikenttä. Tontin länsi- ja eteläsivulle rakennetaan asemakaavan ja meluselvityksen mukainen meluaita.

Päiväkodin ensimmäisessä kerroksessa on neljä ryhmätilaa, ruokasali linjastoineen ja pieni liikuntasali. Toisessa kerroksessa on kolme ryhmätilaa, kaksi päivähoidon monitoimitilaa ja henkilöstötiloja. Kaikki tilat suunnitellaan lähtökohtaisesti niin, että ne sopivat myös iltakäyttöön. Esimerkiksi ruokasali ja liikuntasali ovat vuokrattavissa kahdelle eri toimijalle samanaikaisesti.

Hankesuunnitelman yhteydessä on selvitetty mahdollisuutta rakentaa päiväkoti osin puurakenteisena. Esitetyssä rakenneratkaisussa ensimmäisen kerroksen kantavat rakenteet ovat teräsbetonia ja toisessa kerroksessa käytetään massiivipuisia elementtejä. Puupintaa pyritään jättämään sisätiloissa näkyviin mahdollisimman paljon. Päiväkodin julkisivumateriaalina on puuverhous.

Hankkeen investointikustannukset puu-betonirakenteisessa vaihtoehdossa ovat 7 305 000 euroa.


Lisätietoja

Hankepäällikkö
Jarmo Viljakka
puhelin 040 806 4105
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen