Siirry sisältöön

Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti vuoden 2020 talousarvioesityksestä

Julkaistu 10.9.2019 19.46

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 10.9.2019 osaltaan vuoden 2020 talousarvioesityksestä. Lautakunnan järjestämiin sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ensi vuodelle ovat 39,1 miljoonaa euroa, toimintamenot 427,5 miljoonaa euroa ja toimintakate -388,4 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat 6,3 miljoonaa euroa. Toimintamenoista suurin osa kohdistuu perusopetukseen, jonka osuus menoista on 43 prosenttia.

Talousarvioesityksen valmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa, jossa sivistys- ja kulttuurilautakunnalle vuonna 2020 kohdistuvia säästöjä on yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto marraskuussa 2019 pormestarin talousarvioesityksen pohjalta.

Kasvatus ja opetuspalvelujen talousarvioesityksessä on varauduttu perusopetuksen oppilasmäärän kasvuun ja varhaiskasvatuksen palvelusetelipaikkojen lisäykseen. Lisäksi kustannuksia nostavat päiväkotien ja koulujen peruskorjaukset ja väistötilaratkaisut. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen osalta talousarvioesityksen lisäykset liittyvät muun muassa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja Sara Hildénin taidemuseon toimintaan.

Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelut suunnitellaan 1.1.2020 alkaen jaettavaksi kahdeksi palvelualueeksi. Uudet palvelualueet ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ja sivistyspalvelujen palvelualue. Tätä koskeva hallintosäännön muutos käsitellään kaupunginvaltuuston syyskuun kokouksessa.

Sivisty- ja kulttuurilautakunta hyväksyi talousarvioesityksen, mutta jätti siihen ponnen, jossa ilmaistiin huoli mm. lasten ja nuorten liikkumiseen ja harrastamiseen sekä perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvien säästöesitysten vaikutuksista.

Lasten määrä kasvaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetusopetuksessa

Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa varaudutaan edelleen lasten määrän kasvuun, joka on jatkunut usean vuoden ajan. Vuonna 2020 perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan 500 oppilaalla. Myös varhaiskasvatuksen palveluissa lasten määrä on kasvanut yli 150 lapsella vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Varhaiskasvatuksessa kasvuun vastataan lisäämällä palvelusetelipäiväkoteja. Yksityisen hoidon ja kotihoidon osuus on vähentynyt vuonna 2019, ja sen ennakoidaan vähenevän myös vuonna 2020.

Palveluvaihtoehtoja monipuolistetaan varhaiskasvatuksessa. Esi- ja alkuopetuksen oppilaille tarkoitettua kesäkerhotoimintaa kehitetään muun muassa yksityisten palveluntuottajien kanssa. Avoin varhaiskasvatus muodostuu pääsääntöisesti perheille tarkoitetuista perhekerhoista, mutta tarjolla on myös pienten lasten kerhoja. Palvelutarjontaa täydennetään kolmannen sektorin toiminnalla. Avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitetään kohti valtakunnallista perhekeskustoiminnan mallia.

Varhaiskasvatuksessa asiakaspalvelua sekä huoltajien ja henkilöstön vuorovaikutusta edistetään digitalisaation avulla ja päiväkoteja varustetaan monipuolisin digitaalisin välinein. Lasten ja huoltajien osallisuuden mahdollisuuksia lisätään, tarkoituksena on muun muassa kehittää osallistavan budjetoinnin keinoja.

Lapsen ja nuoren tarvitsema tuki järjestetään hänen omalla kasvun - ja opinpolullaan lähikouluperiaatteen ja vuonna 2019 laaditun tuen suunnitelman periaatteiden mukaan.

Nykyiset ensimmäisen luokan oppilaat aloittavat A1-kielen opiskelun tammikuussa 2020. Elokuusta 2020 alkaen A1-kielen opiskelu aloitetaan ensimmäisen vuosiluokan alusta. Esiopetuksessa kielen oppimista varhennetaan järjestämällä kielikasvatustuokioita oman koulupolun kielillä.

Linnainmaan ja Atalan päiväkodit peruskorjataan vuoden 2020 aikana. Nekalan päiväkodista luovutaan, kun uusi Mustametsän päiväkoti valmistuu kesällä 2020. Uudisrakentamista, peruskorjauksia tai sisäilmaremontteja tehdään vuoden 2020 aikana yhteensä yhdeksässä koulussa.

Uusi tekojääkenttä ja kirjastoauto, Hämeensillan patsaat paikoilleen

Tampereen väkiluvun kasvu vaikuttaa kirjasto- ja kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen kasvavaan kysyntään. Toimintaa suunnataan ensi vuonna myös Tampereen kaupungin uuden kulttuuristrategian mukaisesti, ja palveluryhmän yksiköt osallistuvat tiiviisti Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuprosessiin.

Talouden tasapainottamisohjelma näkyy muun muassa toiminta-avustusten leikkauksina, kirjaston aineistomäärärahan supistumisena sekä liikunta- ja museopalvelujen hintojen korotuksina.

Vapriikin vuoden 2020 päätapahtuma on viisi vuotta valmisteltu Finlayson 200 vuotta -näyttelyhanke. Tampereen taidemuseossa nähdään muun muassa tamperelaisten nykytaiteilijoiden taidetta, Backlight 2020 -tapahtuma sekä Tampereen Taiteilijaseuran 100-vuotisjuhlanäyttely. Muumimuseossa juhlistetaan 75 vuotta täyttävää Muumipeikkoa Itämeren suojelun merkeissä. Sara Hildénin taidemuseon näyttelyssä nähdään muun muassa kuvanveistäjä Thomas Houseagon töitä.

Amurin työläismuseokorttelin kunnostustyö jatkuu. Museo Milavidan vetovoimaisuutta lisätään sisäisin tilajärjestelyin. Vapriikissa museoravintola Valssin toimintaa kehitetään. Julkisen taiteen hankkeita, erityisesti Ratikan taidetta ja prosenttitaidehankkeita edistetään.

Hämeensillan veistokset siirretään paikoilleen ja tapahtumaa juhlistetaan Tampereen päivänä vuonna 2020. Keskustorin suihkulähde korjataan ja suojataan.

Laikun ympäristöä kulttuuripuistona kehitetään laajapohjaisessa yhteistyössä. Tampere Filharmonian toiminnan painopisteenä on korkeatasoisen musiikkikulttuurin vaaliminen sekä eri ikäryhmille suunnattu taidemusiikkikasvatus. Kulttuurikasvatusohjelma Taidekaari täydentyy, kun kahdeksasluokkalaisille tarkoitettu kokonaisuus vakinaistetaan. Nuorisotyössä panostetaan lasten ja nuorten laajempaan osallisuuteen ja kuulemiseen, omaehtoisen toiminnan tukemiseen ja osallistavan budjetoinnin hyödyntämiseen asuinalueilla. Perheliikuntatoiminta vakinaistetaan.

Kaupin urheilupuistoon valmistuu pesäpallokenttä, kolmas lämmitettävä jalkapallokenttä ja huoltorakennuksen rakentaminen aloitetaan. Vuodelta 2019 siirtynyt Sorsapuiston tekojään rakentaminen aloitetaan. Hakametsän kampusalueen suunnittelu- ja kehittämistyö sekä Hervannan uimahallin peruskorjaus jatkuvat. Merkittäviä kansainvälisiä urheilutapahtumia ovat mm. kaukalossa pelattavan jalkapallon Homeless World Cup, yleisurheilun Ruotsi-ottelu ja painin U23 MM-kilpailut.

Uusi kirjastoauto valmistuu vuoden 2020 aikana. Digitaalisuus on vahva painotus kirjaston toiminnassa ja uusia digitaalisia palveluja, kuten sähköisiä aineistoja otetaan entistä laajemmin käyttöön. Härmälän kirjaston peruskorjaus valmistuu ja Nekalan kirjaston konttikirjastoratkaisu etenee. Uusia omatoimikirjastoja avataan esimerkiksi Peltolammille, kun kirjasto siirtyy väistötilaan.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen, Anna-Maria Maunu