Siirry sisältöön

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti talousarvioesityksestä vuodelle 2020

Julkaistu 5.9.2019 18.47

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 5.9.2019 osaltaan vuoden 2020 talousarvioesityksestä. Lautakunnan järjestämiin palveluihin kuuluvat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyyspalvelut, yrityspalvelut ja edunvalvonta.

Lautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy sitovina erinä kaupunginhallituksen ohjauksessa olevat kehitysohjelmat, joita ovat Hiedanranta, Viiden tähden keskusta, Smart Tampere, Elinvoima- ja kasvupalveluiden allianssimalli sekä Vetovoimainen elämyskaupunki. Näiden talousarvioesitykset esitetään kokonaisuudessaan pormestarin talousarvioehdotuksessa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioesityksessä arvioidut toimintatulot vuonna 2020 ovat 95,5 miljoonaa euroa, toimintamenot 179,7 miljoonaa euroa ja toimintakate -84,2 miljoonaa euroa. Lautakunnan nettoinvestointimenojen esitys on 0,9 miljoonaa euroa, joka kohdistuu ammatilliseen koulutukseen. Talousarvioesitys sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymään talousohjelmaan sisältyviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuodelle 2020 yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupungin ensi vuoden talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto marraskuussa 2019.

Ammatillisen koulutuksen uudistaminen jatkuu

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen uudistus ja kehittämistyö jatkuvat vuonna 2020. Työ käynnistyi vuonna 2018, kun koulutuksen rahoitusmalli, ohjaus, tutkintojärjestelmä ja järjestäjärakenne muuttuivat. Uusi rahoitusmalli on kokonaisuudessaan käytössä vuonna 2022. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun valtionosuustulon arvioidaan nousevan ensi vuonna 3,0 miljoonalla eurolla yhteensä 79,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2019 Tredun opiskelijamäärä oli 8614 opiskelijavuotta.

Tredulle on kertynyt vuosilta 2013–2016 yhteensä noin 16 miljoonaa euroa ylijäämää. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuneiden rahoitusleikkausten vuoksi ylijäämää käytetään talouden tasapainottamiseksi vuosina 2017–2019 arviolta noin 14 miljoonaa euroa. Menojen sopeuttamista jatketaan. Alustavan valtionrahoitusennusteen mukaan talouden tasapaino on mahdollista saavuttaa vuonna 2020, jolloin ylijäämää ei enää käytetä puskurina.

Ammatillisen koulutuksen palveluverkkoa kehitetään ja tilojen käyttöä tehostetaan suunnitelmallisesti. Koivistontien toimipisteestä luopuminen vuonna 2020 vähentää tilakuluja lähes 1 miljoonalla eurolla.

Lukioihin valmistellaan uutta opetussuunnitelmaa

Lukiokoulutuksessa keskeinen painopiste vuonna 2020 on lukiouudistus ja siihen keskeisesti liittyvän uuden, 1.8.2021 voimaan tulevan opetussuunnitelman valmistelu. Uudistusta valmistellaan laajassa ja moniammatillisessa yhteistyössä opetushallinnon, suurten kuntien lukioverkoston, seudun, eri koulutusasteiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Opiskelijamäärän kasvu kasvattaa lukiokoulutuksen menoja vuonna 2020. Vuonna 2019 Tampereen kaupungin ylläpitämissä päivälukioissa aloitti yhteensä 1111 opiskelijaa, joista 655 oli tamperelaisia ja 456 (41 %) kotoisin muista kunnista. Kaikkiaan 19.8.2019 Tampereen kaupungin päivälukioissa oli 3493 opiskelijaa, joista 1313 (38 %) oli kotoisin muista kunnista. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärän ja Tampereen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrän arvioidaan kasvavan myös kevään 2020 yhteishaussa.

Lukioissa jatketaan digitalisaation hyödyntämistä muun muassa hankkimalla älykkäitä oppimisympäristöjä.

Työllisyyspalvelut jatkaa yhteistyötä TE-toimiston kanssa

Tampereen kaupunki valmistautuu työllisyydenhoidon muutoksiin elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelman (2019–2020) mukaisesti. Kaupungin työllisyyspalveluihin on rakennettu työllisyyskokeilun päätyttyä toimintamalli, jossa työnhakijoiden ja työnantajien palvelut tuotetaan asiakaslähtöisillä, palvelutarpeisiin pohjautuvilla tavoilla yhteistyössä TE-toimiston ja muiden kumppanien kanssa.

Hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyskokeilun uudelleen käynnistäminen ja laajentaminen toteutuu aikaisintaan keväällä 2020. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan TE-toimiston kanssa työllisyyspalveluissa jo ennen mahdollisten muutosten voimaan tuloa. Kaupunki varautuu valtakunnallisiin uudistuksiin ja tukee kehitystarpeita yhdistämällä työllisyyspalveluihin kasvupalvelut, kuten yrityspalvelujen järjestämisvastuun.

Toimintamallia valmistellaan siten, että mukaan voivat halutessaan tulla kaikki Pirkanmaan kunnat. Lähtökohtana laajempaan vastuuseen työllisyys- ja yrityspalveluista on kuitenkin, että valtiolta saadaan sitä vastaava rahoitus.

Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2020 ovat muun muassa työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö ja työnhakijoiden osaamisen kehittäminen yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa. Kansainvälisissä palveluissa tavoitteena on muun muassa parantaa kansainvälisten osaajien saamista alueelle ja edistää maahanmuuttajien työelämäyhteyksiä. Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen toiminta pyritään vakiinnuttamaan.

Työllisyyspalveluissa on varauduttava myös talouskehityksen hidastumiseen ja sen seurauksena työvoiman kysynnän hiipumiseen ja työttömyyden kasvuun.

Tavoitteena on, että Tampereen kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee 2,5 miljoonalla eurolla vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen verrattuna.

Elinkeinopalveluissa kehitetään yritys- ja startup-palveluita

Elinkeinopalveluissa startup-palvelujen kehittäminen ja startup-talon käynnistäminen ovat vuoden 2020 tärkeimpiä toimenpiteitä. Elinkeinojen avustuskäytäntöä jatketaan AV-alan tuotannon tukemiseksi ja yrityspalvelujen sujuvoittamiseksi. Myös kaupungin yritysmyönteisyyttä aiotaan edistää.

Tampereen kaupungin ja aluetalouden kannalta on keskeistä, miten Tampereen uusi yliopisto lähtee kehittämään ja suuntaamaan toimintaansa vuonna 2020. Käynnissä oleva kulttuuripääkaupunkihanke tuo uusia avauksia kansainväliseen yhteistyöhön.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto keskittyy vuonna 2020 edunvalvonnassaan EU:n seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Keskeisessä asemassa ovat etenkin Verkkojen Eurooppa -ohjelma (liikenne ja Suomi-rata), rakennerahasto-ohjelma (EAKR,ESR) sekä Horizon Europe -ohjelma (tutkimusrahoitus).


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen