Siirry sisältöön

Karttakysely ja asukastilaisuus kansallisesta kaupunkipuistosta

Julkaistu 2.9.2019 10.24

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotus on nähtävillä 2.9.–1.10.2019, ja siitä voi antaa palautetta vastaamalla karttakyselyyn tai toimittamalla palaute kirjaamoon. Kansallisen kaupunkipuiston rajausehdotusta ja hanketta esitellään asukastilaisuudessa keskiviikkona 4.9.2019 klo 18-20. Kulttuuritalo Laikun Musiikkisalissa, osoitteessa Keskustori 4. Ennen tilaisuuden alkua on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Tammerkosken kansallismaisemaa, Tammerkoski, Koskipuisto, vesivoimala
 

Kaupunginhallitus päätti 12.8.2019 asettaa Tampereen kansallisen kaupunkipuiston valmisteluaineistoon kuuluvan alustavan rajausehdotuksen nähtäville. Rajausehdotuksen pinta-ala on n. 3 500 hehtaaria, josta laajimman yhtenäisen viheralueen muodostaa Kauppi-Niihama. Rajausehdotukseen sisältyvät myös mm. Tammerkosken kansallismaisema, Hämeenpuisto ja Näsinpuisto, Pyynikki, Pispala, Tahmela, Viikinsaari, Hatanpään arboretum, Härmälän rantapuisto, Käpylä sekä Lapinniemen ja Reuharinniemen rannat. Rajausehdotukseen kuuluvat lisäksi Iidesjärvi rantoineen sekä Viinikka-Nekalan pientaloalue ja Nekalan siirtolapuutarha- alue.

Muutoksia aiempaan rajausehdotukseen

Uusina alueina aiempaan rajausehdotukseen on liitetty Härmälänranta sekä Viinikka-Nekalan pientaloalue ja Nekalan siirtolapuutarha- alue. Rajauksesta poistettiin Vuohenoja-Kirkkosuonnotko, koska Hervannan valtaväylä ja raitiotie tuovat esteen viher- ja virkistysyhteyksille. Niihama-Ruotula-Alasjärvi-kokonaisuus on maankäyttöratkaisujen keskeneräisyyden takia toistaiseksi rajattu valmistelun ulkopuolelle.

Eteläpuisto-Viinikanlahti muutosalue ja Kaupin urheilupuisto optioalue

Rajausehdotuksessa on varsinaisen rajauksen lisäksi esitetty muutosalueena Eteläpuisto-Viinikanlahti ja optioalueena Kaupin urheilupuisto. Muutosalue on kansallisen kaupunkipuiston aluerajaukseen sisältyvä suurpiirteinen ja myöhemmän asemakaavoituksen mukaisesti tarkentuva aluerajaus. Kaupin urheilupuiston asemakaavoitus on alkamassa, minkä vuoksi alue on rajattu ulkopuolelle alustavasta rajausehdotuksesta. Optioalue ei kuulu varsinaiseen rajaukseen tai perustamispäätökseen, mutta osoittaa kaupungin näkemyksen kansallisen kaupunkipuiston tulevaisuuden kehittämis- ja laajenemisalueesta.

Tavoitteena vaalia ja vahvistaa arvokkaita kaupunkiympäristöjä

Kansallinen kaupunkipuisto on rakennettua kulttuuriympäristöä ja kaupunkiluontoa yhdistävä laaja aluekokonaisuus. Sen tavoitteena on turvata arvokkaiden kaupunkiympäristöjen säilyminen ja kehittäminen viihtyisänä kaupunkilaisten olohuoneena kestävällä tavalla. Kansallinen kaupunkipuisto pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kansallista kaupunkipuistoa hoidetaan ja kehitetään luonnon- ja kulttuuriperinnöllisiä arvoja vaalien ja vahvistaen. Ympäristöministeriön asettamat kriteerit kaupunkipuistoille ovat sisältö, kaupunkikeskeisyys, laajuus ja eheys sekä ekologisuus ja jatkuvuus.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö kaupungin hakemuksen pohjalta. Kaupunki myös laatii alueelle sen kehittämistä ohjaavan hoito- ja käyttösuunnitelman. Kaupungin tavoitteena on perustaa kansallinen kaupunkipuisto Tampereelle vuonna 2020.

Rajausehdotus ja karttakysely löytyvät Oskari-karttapalvelusta. Palautetta voi antaa myös kaupungin kirjaamoon.

Lisätietoa ja linkit rajausehdotukseen ja karttakyselyyn löytyvät verkkosivulta www.tampere.fi/kansallinenkaupunkipuisto


Lisätietoja

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568

Kaavoitusarkkitehti
Mirkka Katajamäki
puhelin 044 423 5177


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Laura Vanzo