Siirry sisältöön

Kaupunki on aikeissa kilpailuttaa työterveyspalvelunsa ja myydä Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeet

Julkaistu 27.8.2019 16.39

Tampereen kaupunki suunnittelee henkilöstönsä työterveyspalvelujen kilpailuttamista neuvottelumenettelyllä, joka sisältää myös Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden myynnin. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 27.8.2019 esittää kaupunginhallitukselle hankintaprosessin käynnistämistä.

Konsernijaosto äänesti asiasta ja päätyi äänin 5-4 esittämään kaupunginhallitukselle hankintaprosessia. Vastaesityksessä (Pekka Salmi sd.) esitettiin päätösesityksen hylkäämistä, ja että työterveyspalvelujen kehittämisessä edettäisiin niin, että palvelut järjestetään edelleen Pirten (Tullinkulman Työterveys Oy) tuottamana.

Konsernijaoston tekemän päätöksen mukaan kaupunginhallitus voi kuitenkin keskeyttää työterveyspalvelujen kilpailutuksen kokonaan tai osittain. Tarjoukset voidaan myös hylätä osakkeiden poikkeuksellisen alhaisen hinnan takia. Kilpailutuksen jälkeen osakkeiden myynti tulee erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Suunnitelman mukaan kilpailutuksen voittaja saisi sekä määräaikaisen palvelusopimuksen että yhtiön osakkeet. Tämänhetkisen markkinatilanteen perusteella näyttää siltä, että Tullinkulman työterveyden osakkeista olisi saatavissa merkittävä myyntitulo. Kaupungin tavoitteena on tarjota henkilöstölleen nykyisen tasoiset työterveyspalvelut kilpailutuksen jälkeenkin.

Kaupunki omistaa Tullinkulman työterveydestä 75,19 prosenttia ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri loput 24,81 prosenttia. Kaupungin omistajaohjauksen mukaan parhaaseen lopputulokseen voidaan päästä kokonaisuudella, jossa palvelut ja yhtiön osakkeet kilpailutetaan samalla kertaa. Jos yhtiön osakkeet myytäisiin yksityiselle omistajalle, hankintalain mukaan kaupungin sopimus palveluiden ostosta Tullinkulman työterveydeltä muuttuu suorahankintasopimukseksi ja palvelusopimukset täytyisi kilpailuttaa.

Tampere voisi myös jatkaa palveluiden hankkimista Tullinkulman työterveydestä nykyiseen tapaan, mutta hankintalain muutoksen takia yhtiön nykyistä toimintaa pitäisi muuttaa. Hankintalain mukaan vuodesta 2022 lähtien julkisesti omistetun työterveyshuollon markkinaehtoisen toiminnan osuus voi olla enintään viisi prosenttia liikevaihdosta ja enintään 500 000 euroa per vuosi. Kaupunkityönantajalla on velvoite järjestää työterveyshuollon palvelut henkilöstölleen. Lisäksi kaupungin on järjestettävä myös alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolaissa tarkoitetut työterveyshuollon palvelut.

Esityksen mukaan Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden myynti olisi perusteltua, koska markkinoilta on saatavissa kilpailukykyisiä työterveyspalveluja, palveluihin liittyviä digitaalisia ratkaisuja ja markkinoilla toimivat yritykset tarjoavat muun muassa työntekijäkohtaista kiinteää hinnoittelua. Se on yksi tapa hillitä työterveyshuollon kustannuksia.

Viime vuonna Tullinkulman työterveyden liikevaihto oli 19,3 miljoonaa euroa ja liiketappio 0,06 miljoonaa euroa. Tulosta rasittivat muun muassa muutto uusiin toimitiloihin Ratinan kauppakeskukseen.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell