Siirry sisältöön

Raitiotien toisen vaiheen päätepysäkin asemakaavamuutos nähtävillä

Julkaistu 26.8.2019 9.09

Raitiotien toisen vaiheen päätepysäkin Tampereen Lentävänniemeen mahdollistavan asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 22.8.–12.9.2019. Halkoniemenkatua ja Pyhällönpuiston osaa koskevaa asemakaavan muutosluonnosta esitellään myös yleisötilaisuudessa, joka pidetään tiistaina 3.9.2019 kello 17.00-18.30 Lentävänniemen seurakuntakodilla, osoitteessa Halkoniemenkatu 1. Yleisötilaisuudessa esitellään myös Lielahdenkadun-Halkoniemenkadun raitiotien yleissuunnitelman luonnosta.

Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 1,75 hehtaaria, ja se sijaitsee Lentävänniemen keskellä. Alue on kaupungin omistuksessa.

Raitiotien päätepysäkin sijainti on suunniteltu niin, että se tavoittaa mahdollisimman suuren osan Lentävänniemen asukkaista ja tarjoaa uuden joukkoliikennemuodon palvelut kohtuullisella kävelyetäisyydellä suurelle osalle asunnoista.

Raiteet ja pysäkki sijoittuvat Halkoniemenkadulle sekä Pyhällönpuiston eteläosaan. Kaavamuutoksella muodostuu katu- ja virkistysaluetta. Kaava-alueelle on tulossa raitiotievaunujen kuljettajien taukotilalle rakennusoikeutta 30 kerrosneliömetriä.

Tavoitteena on mahdollistaa raitiotien pysäkin ja päätteen rakentaminen Pyhällönpuistoon siten, että luontoarvot voidaan ottaa huomioon. Kaava-alueelta kaadetaan mahdollisimman vähän puustoa. Raiteiden rakentamisen aikaiselta työskentelytilaksi varatulta alueelta kaadettava puusto tullaan korvaamaan uusintaistutuksilla.

Laadittava asemakaava on erottamaton osa raitiotien nyt suunniteltavana olevan toisen vaiheen kokonaisuutta. Asemakaava liittää Lentävänniemen kaupunginosan raitiotien joukkoliikennepalveluun sivuten Lielahden ja tulevan Hiedanrannan alueen palveluja siten, että asukkaille syntyy nopea, esteetön joukkoliikenneyhteys Tampereen keskustaan, keskustasta etelään sekä itään TAYS:n alueelle jonne raitiotien ensimmäistä vaihetta rakennetaan parhaillaan.


Lisätietoja

Toimistoarkkitehti
Merja Kinos
puhelin 040 481 2571


Teksti Anna-Leea Hyry