Siirry sisältöön

Tampereen kaupungin tilaomaisuudelle linjaukset vuosille 2018–2021

Julkaistu 21.8.2019 19.27

Tampereen kaupungin tilaomaisuuden arvo viime vuoden lopussa oli noin 1,4 miljardia euroa. Kaupungin palvelutilaverkko koostui noin 860 omistetusta rakennuksesta ja noin 240 vuokraamalla hankitusta rakennuksesta tai tilasta, kertoo kaupungin tilaomaisuuden nykytilaa ja kehitystarpeita on analysoiva Tilaomaisuuden linjaukset -selvitys.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tilaaman selvityksen pohjalta on laadittu kaupungin tilaomaisuuden linjaukset vuosille 2018–2021. Strategiset linjaukset muodostavat toimitilahallinnolle pitkän tähtäimen suuntaviivat, joiden pohjalta toimintaa kehitetään. Linjauksia tarkastellaan valtuustokausittain ja tarvittaessa vuosittain.

Linjausehdotuksia on tilojen hallinnoinnista, tilojen käytöstä ja toiminnan kehittämisestä. Linjaukset perustuvat taustadokumentteihin sekä kehitystarpeiden selvittämiseksi tehtyyn kyselyyn ja työpajoihin.

Linjausehdotuksissa on muun muassa mitä ja miten kaupunki haluaa omistaa, mitä tiloja hankitaan käyttöön vuokraamalla, miten ja millä resursseilla sen tulee omistustaan hoitaa sekä kuinka ja mihin tarkoituksiin sen tulee omistuksiaan käyttää. Tavoitteena on järjestää kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin soveltuvat ja toimintaa tukevat turvalliset, terveelliset ja viihtyisät tilat, ja että kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista, kannattavaa ja ongelmia ennaltaehkäisevää.

Kaupungin hallinnoimien tilojen käyttö- ja kehitystarpeita arvioidaan palveluverkon tarpeiden kautta, mitä kohteita tulee kehittää ja mistä voidaan luopua. Palveluverkon suunnittelu pohjautuu kaupungin kasvutavoitteisiin ja väestösuunnitteeseen, jonka pohjalta voidaan suunnitella tarvittava palvelutilaverkko.

Tilojen kunto tyydyttävä

Tampereen kaupungin tilaomaisuudesta pinta-alallisesti noin puolet on valmistunut tai siirtynyt kaupungin omistukseen vuosina 1960–1999. Tilojen kunto on keskimääräisesti tyydyttävä (kuntoluokka 50 %). Kaupunki hankkii tiloja palveluverkkonsa tarpeisiin toimien sekä käyttäjäomistajana että vuokralaisena.

Omien rakennusten pinta-ala on yhteensä noin 1140 000 neliömetriä ja vuokratilojen pinta-ala noin 450 000 neliömetriä. Viime vuonna käytössä olleista tiloista oli palveluverkon käytössä 84 prosenttia ja loput oli vuokrattu palveluverkon ulkopuolisille toimijoille tai väistötilakäytössä. Palveluverkon suurimmat käyttäjät olivat kasvatus- ja opetuspalvelut (27 %), toisen asteen koulutus (17 %), kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (17 %), avo- ja asumispalvelut (10 %) sekä ikäihmisten palvelut (5 %).

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 21.8.2019 tilaomaisuuden linjaukset.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell