Siirry sisältöön

Ojala-Lamminrahkan pääkadun, liikuntapuiston ja ulkoilureitin suunnitelmat valmistuneet

Julkaistu 20.8.2019 10.49

Ojala-Lamminrahkan suunnittelu etenee katujen ja viheralueiden suunnittelulla. Mossin puistokadun katusuunnitelmat sekä Ojalan että Lamminrahkan puolella ja Lamminrahkan liikuntapuiston yleissuunnitelma ovat paraikaa nähtävillä. Myös Atalan ja Kangasalan sähköaseman väliltä uusittavan ulkoilureitin suunnitelmat ovat valmistuneet. Rakentaminen alkaa 2020. Kadun osalta osa viimeistelytöistä tehdään vasta kortteleiden valmistuttua.

Mossin puistokatu on uusien kaupunginosien selkäranka

Mossin puistokatu kulkee sekä Ojalan että Lamminrahkan läpi ja yhdistää alueet sekä Aitolahdentiehen että Lahdentiehen (vt12). Kadun pituus on yhteensä 3,6 km, josta noin puolet sijaitsee Lamminrahkan ja puolet Ojalan alueella. Kadun varrelle rakentuvat sekä Lamminrahkan että Ojalan keskustat ja se toteutetaan hidasliikenteisenä, vehreänä puistokatuna kadunvarsipysäköinteineen. Kokoojakatujen risteämäkohtiin rakennetaan kiertoliittymät.

Sujuvampi ja turvallisempi pyöräliikenneratkaisu

Pyöräily on ohjattu Aitolahdentien päätä lukuun ottamatta ajoradan ja viherkaistan välisille yksisuuntaisille pyöräkaistoille, jotka päällystetään punaisella sävyasfaltilla. Näin autoilija havaitsee pyöräilijän helpommin ja pystyy paremmin ennakoimaan pyöräilijän kulkua. Näin vältytään myös pyöräteitä katkaisevilta reunakiviltä ja risteämisiltä jalkakäytävien kanssa. Ratkaisu sopii kaduille, joilla on alhainen nopeusrajoitus: Mossin puistokadulla kortteleiden kohdalla on 30 km/h ja pidempien metsäosuuksien kohdalla 40 km/h.

Lamminrahkan keskusta kävelypainotteisena

Lamminrahkan keskustan osuus Mossin puistokadusta toteutetaan jaettuna katutilana, jossa kävely on sallittu koko katualueella ja kadun ylityskohtia ei ole merkitty suojatein. Pyöräily tapahtuu ajoradalla. Ratkaisun tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja luoda viihtyisä, kävelyyn ja oleskeluun houkutteleva katumiljöö, jossa kaupallisten palvelujen olisi helppo kukoistaa.

Koko keskustan katualue kivetään; ajorata nupukivin ja jalkakäytävät betonikivin. Jalkakäytäviltä on varattu tilaa terasseille, penkeille, katupuille ja muille istutuksille.


Lamminrahkan keskustaa, havainnekuva kävelykadusta
Lamminrahkan keskustan osuus Mossin puistokadusta toteutetaan jaettuna katutilana, jossa koko katualue on jalankulkijan käytössä. Visualisointi Arkkitehtitoimisto NOAN.

Varaus raitiotielle

Mossin puistokadulla Lamminrahkassa on noin 500 metrin matkalla raitiotievaraus. Suunnittelussa on varauduttu siihen, että raitiotie tulee Lamminrahkaan Koiliskeskuksen jatkeena, Risson suunnasta. Linjan päätepysäkki on Lamminrahkan keskustassa Mossin puistokadun itäpuolisella aukiolla (asemakaavassa Kyläpuunaukio). Linjan toinen päätepysäkki on Pirkkalassa. Katusuunnittelu on tuolla osuudella sovitettu tarkoin Tampereen raitiotien vaatimuksiin.

Puinen kaarisilta

Uusi ulkoilureitti Atalasta Kangasalan asemalle ylittää Mossin puistokadun puista kaarisiltaa pitkin. Sillan kantavana rakenteena on taivutettu liimapuupalkki. Myös sillan kulutuspinta ja kaiteet ovat puuta. Silta on nimetty Hikipingon sillaksi.

Kadun molemmin puolin istutetaan puurivit viihtyisyyden ja terveellisyyden lisäämiseksi. Katupuina on suunniteltu käytettävän lajeja, jotka sopivat ympäröivään metsäluontoon mutta tuovat myös väriä ja kukkaloistoa katumiljööseen.

Kadun hulevesiä ohjataan paikoin pyöräkaistan ja jalkakäytävän väliselle viherkaistalle kasvillisuuden käyttöön. Viherkaistalle istutetaan pensaita ja perennoja, jotka kestävät vaihtelevia kosteusolosuhteita. Ratkaisu lisää puiden vedensaantia sekä puhdistaa ja pidättää hulevesiä ja hillitsee siten rankkasateista johtuvia haittoja.

Mossinpuistokadun ylittävä puinen kaarisilta (havainnekuva)
Mossin puistokadun ylittävä puinen kaarisilta, visualisointi Ramboll Finland Oy.

Mittava yhteishanke

Mossin puistokatu toteutetaan Kangasalan ja Tampereen yhteisurakkana, jossa molemmat kaupungit ovat tilaajina. Kadun suunnittelua on ohjannut kaupunkien yhteinen ohjausryhmä ja ratkaisut ovat yhtenevät molemmin puolin kuntarajaa. Samaan urakkaan sisältyy myös uusi ulkoilureitti Atalasta Kangasalan asemalle. Urakka käynnistyy kevättalvella 2020 ja kestää vuoteen 2022. Kaupungit maksavat kadun ja ulkoilureitin toteutuksen puoliksi.

Lamminrahkan liikuntapuisto innostaa liikkumaan

Liikuntapuisto rakennetaan aivan Lamminrahkan keskustaan, tärkeimpien kulkureittien risteykseen ja torin ja koulukeskuksen jatkeeksi. Koulukeskukseen tulee sekä Ojalan että Lamminrahkan oppilaita. Keskeinen sijainti juontuu Lamminrahkan suunnittelun ydinajatuksesta luoda kaupunginosa, joka innostaa liikkumaan. Liikuntapuisto valmistuu 2023, samanaikaisesti pienten lasten yksikön ja koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen kanssa.

Liikuntapuisto on osa yhtenäiskoulun välituntialuetta, joten koululaisilla on monipuoliset liikuntamahdollisuudet niin oppitunneilla kuin välitunneillakin. Myös päiväkotilapset pääsevät helposti pelaamaan, luistelemaan ja hiihtämään, kun kentät ja reitit ovat aivan vieressä. Lamminrahkan koulua ja päiväkotia suunnitellaankin liikunta- ja retkeilypainotteisina.

Talvi- ja kesäkäytössä

Puistoon tulee tekonurmikenttä, peliareena, padel-kenttä, fitness-puisto sekä juoksusuora ja hyppypaikka. Liikuntapuiston ja torin välissä on lisäksi varaus leikkipuistolle. Pelikenttien vierestä lähtee latu, joka yhtyy Kauppi-Kirkkoharju -latuun ja siitä edelleen koko itäisen Tampereen ja Kangasalan latuverkkoon. Lamminrahkan keskustasta pääsee siis hiihtäen esim. TAYS:n alueelle. Talviaikana tekonurmikentällä on kaukalo ja erillinen luistelukenttä. Viereisellä viheralueella on lisäksi tilavaraus hiihtomaalle / BMX-radalle, jotka suunnitellaan myöhemmin.

Asukkaiden, koululaisten ja päiväkotilasten lisäksi tasokas liikuntapuisto tulee palvelemaan myös valtatien varteen rakentuvaa yritysaluetta sekä laajempaa Kangasalan ja Tampereen aluetta ja esim. urheiluseuroja.

Ulkoilureitti Atalasta Kangasalan Asemalle

Nykyinen Lamminrahkassa voimalinjan alla kulkeva, seudullisesti merkittävä latuyhteys korvataan Mossin puistokadun rakennusurakan yhteydessä uudella reitillä, joka on linjattu metsäalueelle Ojalan ja Lamminrahkan väliin. Reitti on osa Kauppi-Kyötikkälä-Kirkkoharju -reittiä ja linkki itäisen Tampereen ja Kangasalan ulkoilureitti- ja latuverkon välillä. Reitti rakennetaan välillä 2020-22 ja nykyinen, voimalinjan alla kulkeva reitti jää kesäkäyttöön, kunnes sen kohdalle rakennetaan voimalinjan maakaapeloinnin myötä asuinkortteleita.

Uudella reitillä on perinteiset ladut molempiin suuntiin ja keskellä tila luistelutyylin hiihdolle. Reitti valaistaan. Reitin linjaus on taiten ympäristöön sovitettu ja se kulkee vaihtelevassa maastossa kalliomäiltä tasaisemman kosteikon laitaan. Reitin maisemallinen huippukohta on kapeahko kalliosola, jossa latu kulkee kallioseinämien välissä. Reitin pituus on noin 2,2 km. Reitti on Tampereen ja Kangasalan yhteishanke ja kaupungit maksavat sen toteutuksen puoliksi.

Ojala-Lamminrahka

Ojala-Lamminrahka on yksi Tampereen seudun merkittävimmistä uusista kaupunginosista. Alueelle rakentuu koti noin 13 000 asukkaalle. Ojala sijaitsee Tampereen ja Lamminrahka Kangasalan puolella. Tampere ja Kangasala ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Ojala-Lamminrahkan toteuttamiseksi jo 2000-luvun alusta lähtien. Tontinluovutus Lamminrahkassa alkaa 2022. Alue on TAYS:lta Koilliskeskukselle rakentuvan kasvukäytävän jatke. Matka-aika Lamminrahkasta TAYS:n työpaikka-alueelle on joukkoliikenteellä vain 10 minuuttia.

Suunnitelma-aineistot

Ulkoilureitin suunnitelmia

Lisätietoa


Lisätietoja

Kangasalan kaupunki:
Projektipäällikkö
Sanna Karppinen
puhelin 040 133 6329
sähköposti [email protected]

Kangasalan kaupunki:
Rakennuspäällikkö
Merja Saarilahti
puhelin +358 50 550 9062

Tampereen kaupunki:
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Rakennuttajainsinööri
Mikko Vainiomäki
puhelin 040 801 6212


Teksti Sanna Karppinen