Siirry sisältöön

Tampereen tapahtuma- ja kaupunkiturvallisuuden kehittämiseen EU:lta 3,2 miljoonaa euroa

Julkaistu 14.8.2019 15.47

Tampere aikoo panostaa suurten tapahtumien turvallisuuden nivomiseen osaksi kaupunkiturvallisuutta. Kehittämistyötä vauhdittava SURE -Smart Urban Security and Event Resilience -projekti on saanut 3,2 miljoonan euron rahoituksen EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta. Avainkohteina ovat keskustan tapahtuma-alueet Ratina ja Keskustori.

Turvallisuus on yhä olennaisempi kilpailutekijä esimerkiksi kansainvälisissä tapahtumahauissa. EU-rahoitus mahdollistaa uusien edelläkävijäratkaisujen luomisen sekä asukkaiden ja vierailijoiden arjen turvallisuuden parantamisen.

Tampereen seudulla on Suomen suurin turvallisuusosaamisen keskittymä.

- Projektin hyväksyminen on iso näyttö siitä, että Tampereella tehdään hienoa työtä älykkään kaupungin kehittämisessä ja ollaan tapahtumakaupunkina eurooppalaista kärkijoukkoa. Kilpailu tästä rahoituksesta on huippukovaa. 175 hakemuksesta rahoitus myönnettiin 20 hankkeelle. Tampereen projekti oli ainoa hyväksytty suomalainen hanke, kertoo rahoitushakemuksen valmistelusta vastannut Suomen Itämeri-instituutin johtaja Esa Kokkonen.

Tavoitteena on tehdä Tampereella asuvien ja vierailevien ihmisten arki turvallisemmaksi kehittämällä kaupunkiympäristöön liittyviä älykkään turvallisuuden ratkaisuja. Samalla vahvistetaan turvallisuus- ja tapahtumatoimijoiden välistä yhteistyötä sekä lisätään kaupunkilaisten osallistumista kaupunkikehittämiseen. Projektissa toteutettaviin ratkaisuihin kuuluu muun muassa sensoridatan integraatiota ja sen pohjalta tehtäviä 3D-malleja, simulaatioita ja tosielämän harjoituksia sekä investointeja älykkääseen valaisinverkkoon, videovalvontaan ja opastintauluihin.

Turvallisuusosaamisen kehittämistä ja vahvistamista

- Projektin avulla Tampereelle luodaan kaupunkiturvallisuuden kokonaisratkaisu, jollaista ei ole vielä toteutettu muualla. Kehitysprojekti on erinomainen väline seudun turvallisuusosaamisen näkyvyyden vahvistamiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. Samalla se luo yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, korostaa Smart Tampere -ohjelman turvallisuusteemasta vastaava Business Tampereen liiketoiminnan kehitysjohtaja Petri Nykänen.

Tampere panostaa kaupunkiturvallisuuteen monin eri tavoin. Kaupungin nopea kasvu, käynnissä olevat ja tulevat suuret investoinnit sekä vilkas tapahtumatoiminta korostavat turvallisuutta kaupunkikehittämisen strategisena painopisteenä.

- Hanke tuo meille arvokkaan lisäresurssin kehittää uusia ratkaisuja tapahtuma-alueiden turvallisuussuunnitteluun ja tapahtumien turvallisuuden toteuttamiseen, toteaa Tampereen riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttula.

Kolmivuotista hanketta tehdään laajalla yhteistyöllä

Kaikkiaan 4 miljoonan euron hanke käynnistyy 1.9.2019 ja kestää kolme vuotta. Projekti tukee kaupungin Smart Tampere ja Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelmia. Kaupungin vetämään projektiin osallistuu monipuolinen asiantuntijajoukko Pirkanmaan turvallisuusklusterin ja Smart Tampere -ohjelman ekosysteemitoimijoita.

Yrityksistä mukana ovat Nokia, Insta DefSec, Intopalo Digital ja Securitas. Ne vastaavat muun muassa harjoitus- ja simulaatioalustan toteutuksesta ja videoanalytiikan ratkaisuista. Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun vastuulla on kaupunkilaiset ja sidosryhmät osallistavan turvallisuussuunnittelun toimenpiteet. Business Tampere vastaa turvallisuuteen liittyvien liiketoimintamallien kehittämisestä ja tulosten levittämisestä muihin tapahtumakohteisiin Tampereella.

Hankkeen keskeisiä sidosryhmiä ovat niin ikään turvallisuusviranomaiset kuten Sisä-Suomen poliisilaitos, Pirkanmaan pelastuslaitos ja Tukes, jotka osallistuvat esimerkiksi simulaatioiden ja harjoitusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Ohjelman kautta jaetaan jäsenmaiden kaupunkien projekteille yhteensä 372 miljoonaa euroa vuosina 2014-2020. UIA rohkaisee kaupunkeja ottamaan riskejä ja kokeilemaan eri kumppanitahojen kanssa entistä innovatiivisempia ja luovempia ratkaisuja kohdattuihin haasteisiin.

Lisätietoja:
Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö Jouni Perttula, Tampereen kaupunki, puhelin 040 196 6512, jouni.perttula(at)tampere.fi
Liiketoiminnan kehitysjohtaja Petri Nykänen, Business Tampere, puhelin 040 806 2375, petri.nykanen(at)businesstampere.com
Suomen Itämeri-instituutin johtaja Esa Kokkonen, puhelin 050 516 9111, esa.kokkonen(at)tampere.fi


Teksti Carita Isomäki