Siirry sisältöön

Kansallisen kaupunkipuiston aluerajausta tarkennettiin, valmisteluaineisto palautetta varten nähtäville

Julkaistu 12.8.2019 16.31

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakeminen etenee. Kaupunginhallitus hyväksyi 12.8.2019 alustavaan aluerajaukseen täsmennyksiä. Rajausehdotus on tulossa nähtäville palautteen saamiseksi 2.9.-1.10.2019.

Kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa ympäristöministeriön päätöksellä alueen erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Aiemmin on tehty tarveselvitys eli selvitetty edellytyksiä kaupunkipuiston perustamiselle ja tehty arviointia, miten puiston perustaminen vaikuttaisi. Haun valmistelu alkoi syksyllä 2018.

Hakuvaiheen rajausehdotuksessa on kaupunkipuiston varsinaisen rajauksen lisäksi esitetty yksi muutosalue (Eteläpuisto-Viinikanlahti) sekä yksi optioalue (Kaupin urheilupuisto). Muutosalue on kaupunkipuistohakemukseen sisältyvä, myöhemmin asemakaavoituksella tarkennettava aluerajaus. Rajausehdotuksen pinta-ala on 3 677 hehtaaria.

Kaupunki sitoutuu muutosalueen kehittämiseen kansallisen kaupunkipuiston arvojen mukaisesti kaupunkipuiston sisältöön soveltuvilla osa-alueilla erillisten suunnittelua ohjaavien määräysten kautta.

Muutoksia tarveselvityksen jälkeen

Tarveselvityksen aikaiseen aluerajaukseen on tehty muutoksia sekä rajantarkistuksia. Tarveselvityksen laajaa muutosaluetta Eteläpuiston, Viinikanlahden ja Viinikanojan alueella on tarkennettu. Härmälänranta on liitetty rajaukseen uutena alueena vesiyhteyttä pitkin.

Vuohenoja-Kirkkosuonnotko poistettiin rajauksesta, koska Hervannan valtaväylä ja raitiotie tuovat esteen viher- ja virkistysyhteyksille. Viinikka-Nekalan valtakunnallisesti arvokas pientaloalue sekä eheämpi Nekalan siirtolapuutarha korvaavat uudessa rajausehdotuksessa Petsamon asuinalueen ja Litukan siirtolapuutarhan koillisosan.

Niihama-Ruotula-Alasjärvi -alueen roolista osana kaupunkipuistoa on keskusteltu laajasti suunnittelu- ja ohjausryhmässä. Koska alueen maankäyttöratkaisut ovat auki, aluetta voisi esittää optioalueena, mutta toistaiseksi kokonaisuus on yleiskaavan keskeneräisyyden takia rajattu valmistelun ulkopuolelle.

Samaan aikaan kansallisen kaupunkipuistohankkeen kanssa on ollut käynnissä Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluprosessi, jossa syntynyt aineisto tukee Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelua. Kaupin urheilupuiston asemakaavoitus on alkamassa, minkä vuoksi alue on rajattu ulkopuolelle alustavasta rajausehdotuksesta. Asemakaavatyön tavoitteiden pohjalta aluetta voi kuitenkin pitää optioalueena, eli se voidaan mahdollisesti myöhemmin liittää kansalliseen kaupunkipuistoon erillisellä päätöksellä.

Puistosta ja sen rajauksesta halutaan palautetta

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston haun valmisteluun liittyvä alustava rajausehdotus asetetaan nähtäville asukkaiden ja osallisten palautteen saamiseksi 2.9.-1.10. Asiasta järjestetään yleisötilaisuus nähtävillä olon aikana. Hankkeesta sekä alustavasta aluerajausehdotuksesta kootaan myös palautetta nettikyselyn avulla.

Palaute käsitellään ja jatkotyö ohjeistetaan kaupunginhallituksessa. Nähtävillä olon jälkeen käynnistetään hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu, jossa hyödynnetään saatua palautetta. Suunnitelman luonnoksesta pyydetään palautetta kaupunkilaisilta.

Hakemus valmistellaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa, jotta arviointikriteerit täyttyvät. Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakemusluonnos on tavoitteena tuoda kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi keväällä 2020. Tavoitteena on jättää hakemus kaupunkipuiston perustamisesta ympäristöministeriölle vuoden 2020 aikana.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry