Siirry sisältöön

Raitiotietöitä koulureiteillä – tarkkana liikenteessä

Julkaistu 7.8.2019 10.15

Raitiotietä rakennetaan vielä tänäkin vuonna Tampereella monen koululaisen reitillä. Joukossa on jälleen myös satoja uusia ekaluokkalaisia, joille koulutien opettelu on uusi ja hieno asia. Raitiotien rakentamisesta aiheutuu vielä toistaiseksi jonkin verran ajoittain muuttuvia liikennejärjestelyjä. Siksi Raitiotieallianssi toivoo kodeilta ja kouluilta yhteistyötä turvallisen koulutien varmistamiseksi. Lasten opastaminen reittien käyttöön varmistaa, että koulusyksy lähtee hyvin ja turvallisesti alkuun.

Raitiotien työmaat ovat tietoisia koulujen alkamisesta, ja työmaiden läheisyydessä kulkevat koululaiset pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin. Koulujen kautta tiedotetaan aina kun liikennejärjestelyt koulun läheisyydessä olennaisesti muuttuvat. Raitiotien rakentamiseen liittyviä liikennejärjestelyjä suunnitellaan yhdessä Tampereen kaupungin asiantuntijoiden ja Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa, jotta varmistetaan turvalliset reitit ja kulkuyhteydet myös bussipysäkeille.

Koulujen alkaessa Raitiotieallianssi opastaa jalankulkijoita keskeisten risteysten ja työmaiden lähellä 8.-9.8. aamu- ja iltapäivisin. Opastajat tunnistaa Raitiotieallianssin turvavarusteista.

Pirkankadulla ja Hämeenpuistossa paljon raitiotietöitä

Pirkankadun, Pyynikintorin ja Hämeenpuiston alueella sekä Hämeenkadulla tehdään runsaasti raitiotietöitä.

Alueella on jalankulkijoille ja pyöräilijöille opasteita myös maastossa.

Sammonkadulla ja Teiskontiellä raitiotietyöt käynnissä

Sammonkadulla ja Teiskontiellä on käynnissä raitiotien päällysrakennetyöt. Töiden vuoksi Teiskontiellä suojatiet saattavat sijaita normaalista poikkeavilla kohdilla, Sammonkadun ylittävät suojatiet sijaitsevat jo lopullisilla paikoillaan. Kaikilla suojateillä ei ole käytössä liikennevaloja. Suojatiet on merkitty liikennemerkein ja vilkkuvin opastevaloin.

Pehkusuonkadulla muutoksia jalankulku- ja pyöräilyväylissä

Pehkusuonkadun liittymässä Hervannan valtaväylän varrella on jalankulkijoille väliaikaisia kulkureittimuutoksia. Ratalinjaa rakennetaan liittymän eteläpuolella, ja töiden vuoksi jalankulku on uudella reitillä, joka kiertää sillan alta Hervannan valtaväylän itäpuolen bussipysäkille.

Hervannassa työt etenevät Insinöörinkadulla

Hervannassa Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän risteyksessä otetaan käyttöön uudet liikennevalot Etelä-Hervannan koulun reitillä koulun alkaessa.

Arkkitehdinkadun ja Insinöörinkadun risteyksessä työt ovat edelleen käynnissä koulujen alkaessa. Lisäksi töitä tehdään noin 200 metrin matkalla Insinöörinkadulla Arkkitehdinkadusta keskustan suuntaan.

Työmaiden sijainnin vuoksi Etelä-Hervannassa suositellaan koulureiteiksi Valtaraittia, Helaraittia ja Elli Tompurin katua Insinöörinkadun sijaan.

Ajantasainen tieto raitiotien rakentamisen vaikutuksista liikenteeseen sekä jalankulkuopasteet koulureiteillä löytyvät Raitiotieallianssin nettisivuilta www.raitiotieallianssi.fi


Teksti Marja Merta