Siirry sisältöön

Vihilahden viemärityöt alkavat syksyllä

Julkaistu 28.6.2019 10.21

Sulkavuoren keskuspuhdistamon siirtoviemärien rakentaminen näkyy Tampereella Vihilahden alueella jo loppukesästä lähtien. Esimerkiksi liikennevalojen toimintaa säädetään uusiksi Hatanpään valtatien ja Lahdenperänkadun risteyksessä. Risteyksen kohdalle tullaan rakentamaan työmaaliittymä.

Vihilahden alueelta Sulkavuoreen rakennetaan kaksi tunnelia. Toista pitkin johdetaan jätevedet Sulkavuoreen ja toista pitkin puhdistetut vedet tuodaan Sulkavuoresta takaisin Vihilahden pystykuiluun, josta edelleen Pyhäjärven pohjaan asennettavaan 1,7 km pitkään purkuputkeen. Tunnelien louhiminen ja rakentaminen kestää runsaat kaksi vuotta.

Työmaa-alueelta tulevien ajoneuvojen täytyy päästä juohevasti ja turvallisesti mukaan muuhun liikennevirtaan, joten liikennevalot ovat avainasemassa. Liittymän tuntumassa joukkoliikenne siirtyy muun liikenteen sekaan ja palaa joukkoliikennekaistalle vasta lähempänä Härmälän risteystä. Vastaavasti nykyinen joukkoliikennekaista siirtyy työmaan kohdalla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön.

Louhintaa ja tulevia viemäritöitä valmistelevat toimenpiteet alueella käynnistyvät loppukesästä. Tuolloin paitsi muutetaan liikennejärjestelyjä, myös rakennetaan työmaakenttä, jonne saadaan sijoitettua esimerkiksi työmaa- ja varastokoppeja. Puustoa kaadetaan, ja samalla huolehditaan alueella olevien arvokkaiden kynäjalavien suojaamisesta. Varsinaiset louhintatyöt alkavat loppuvuodesta 2019.

Urakka-alueen rannalla olevat venepaikat siirtyvät lännemmäksi. Satamatoimisto tiedottaa venepaikkojen haltijoita siirrosta, ja uudet paikat ovat käytettävissä heinäkuussa. Tarkempaa tietoa venepaikoista antaa Satamatoimisto.

Keskuspuhdistamo järjestää lähiseudun asukkaille syksyllä tiedotustilaisuuksia Vihilahden työmaajärjestelyistä. Samoin ollaan yhteydessä esimerkiksi alueen kouluihin ja päiväkoteihin.

Uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan Sulkavuoren kallion sisään. Louhintatyöt ovat sisäänmenotunnelien osalta jo hyvässä vauhdissa. Valmistuttuaan Sulkavuoren moderni ja tehokas puhdistamo käsittelee paitsi Tampereen myös Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Uuden keskusjätevedenpuhdistamon on tarkoitus olla valmis vuoden 2024 aikana. Hanke on Pirkanmaan merkittävin ympäristöteko kautta aikain, ja sen avulla turvataan Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistön veden laatu myös tuleville sukupolville.


Lisätietoja

Toimitusjohtaja
Timo Heinonen
sähköposti [email protected]