Siirry sisältöön

Frenckellin tehdasrakennus kiinnostaa kolmea ostajakandidaattia

Julkaistu 26.6.2019 9.34

Frenckellin tehdasrakennukselle Tampereen ydinkeskustassa haetaan neuvottelumenettelyllä uutta omistajaa. Tampereen kaupunki myy vuokraoikeuden tonttiin ja tontilla sijaitsevan historiallisen rakennuksen. Vuonna 1904 valmistunut rakennustaiteellisesti arvokas kokonaisuus myydään tarjousten perusteella kaksivaiheisella myyntiprosessilla. Määräaikaan mennessä ostajakandidaateiksi ovat ilmoittautuneet Aare Invest Oy, Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt ja Finesco Capital Oy/Skanska Talonrakennus Oy.

Tarjoajat toimittivat ilmoittautumisvaiheessa alustavan ideansa rakennuksen uudesta käyttötarkoituksesta, rahoituksen järjestämisestä ja mahdolliset referenssit samankaltaisten hankkeiden toteuttamisesta. Alustavina ideoina Frenckellin kiinteistön tulevasta käytöstä esitettiin muun muassa hotelli- ja matkailutoimintaa, ravintola- ja kahvilatoimintaa, toimistotilaa, kulttuuri/teatteritoimintaa ja jonkin verran korkeatasoista asumista. Ideoissa korostui vanhan kulttuuriympäristön, historian ja suojelunäkökulmien kunnioittaminen; tiloista halutaan luoda avoin, kiinnostava kohde matkailijoille ja kaupunkilaisille.

Kaikki ilmoittautuneet täyttivät tarjousvaiheen valinnalle asetetut ehdot, ja tällä perusteella kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm päätti kutsua kaikki kolme tahoa myyntiprosessin toiseen vaiheeseen eli tarjousvaiheeseen.

Tampereen kaupunkikuvan säilymisen kannalta Frenckell (os. Frenckellinaukio 2) on tärkeä alue, jonka luonnetta ei saa muuttaa. Rakennuksen korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella kohteen rakennustaiteellisia, rakennusteknisiä eikä kulttuurihistoriallisia arvoja. Tontin pinta-ala on 8213 neliömetriä ja myynnissä olevan rakennuksen huoneistoala noin 14 000 neliömetriä.

Valitut tarjoajat kutsutaan tarjousvaiheessa alustavaan suunnittelukokoukseen syyskuussa 2019. Valittujen tulee toimittaa indikatiiviset tarjouksensa 7.10.2019 kello 15 mennessä. Esitettyjen suunnitelmien perusteella 1–2 tarjoajalle myönnetään oikeus käydä kauppaneuvotteluita kaupungin kanssa. Yhden tarjoajan kanssa solmitaan ehdollinen aiesopimus tammikuussa 2020 ja lopullinen kauppa pyritään tekemään vuoden 2021 loppuun mennessä kaavamuutosprosessin päätyttyä.

Rakennuksen huoneistoalasta noin 90 prosenttia on tällä hetkellä kaupungin käytössä. Kaupan yhteydessä kaupunki tulee tekemään käyttämistään tiloista vuokrasopimuksen vuoden 2023 loppuun saakka, yhden vuoden optiolla. Lisäksi Teatteri Frenckellin tilaan (1900 neliömetriä) kaupunki tekee toimistokäytön päätymisen yhteydessä uuden määräaikaisen 25 vuoden vuokrasopimuksen.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]

Maanhankintapäällikkö
Ari Kilpi
puhelin 050 346 9311
sähköposti [email protected]
Maanhankintasopimukset, etuosto, lunastus


Teksti Raija Lindell