Siirry sisältöön

Tampereella etsitään Ratapihankadun ja Morkun aukion tuntumaan uusia ratkaisuja tontinluovutus- ja konseptikilpailulla

Julkaistu 26.6.2019 9.28

Tampereen kaupunki käynnisti 26. kesäkuuta 2019 Ratapihankadun tontinluovutus- ja konseptikilpailun. Kolmelle Ratapihankadun ja Morkun aukion tuntumassa olevalle keskustan korttelialueelle haetaan kehittämiskonseptia ja toteuttajaa. Kilpailuun kutsutaan yrityksiä ja yritysryhmittymiä, joilla on kokemusta vastaavista hankkeista.

 

Kilpailualue on kaupungin ydinkeskustan laajenemisen kannalta oleellinen.

– Tampereen aseman- ja Ratapihankadun seutu kehittyy tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. Alueella on käynnissä useita hankkeita, joten sinne syntyy uusia työpaikkoja, muuttaa paljon uusia asukkaita ja myös liikenne kasvaa, toteaa tonttipäällikkö Pasi Kamppari.

Entisen tavara-aseman siirto sille kaavassa varatulle tontille mahdollistaa Ratapihankadun suoran linjauksen rakentamisen. Tampereen kaupunki kustantaa tavara-aseman siirron. Lähistön suurin rakennusvaiheessa oleva hanke on Kansi ja areena -työmaa sekä lähituntumassa yleissuunnittelussa oleva Asemakeskus. Keskustan katukehän toimivuutta tukeva Ratapihankatu yhdistää Rantaväylän tunnelin itäisen liittymän ja Viinikan liittymän. Kilpailualueen läheisyydessä tulee olemaan raitotiepysäkki; raitiotieosuus valmistuu vuonna 2021.

Kilpailun voittaja ostaa kaupungilta toimitilakorttelin 443 rakennusoikeuden ja tontin sekä kortteleihin 446 ja 449 sijoittuvat suojellut rakennukset eli siirretyn tavara-aseman ja asuinrakennuksen. Sen sijaan näiden rakennusten tontit kilpailun voittaja ottaa aluksi vuokralle. Toimitilakorttelin toteuttamisen ehtona on suojeltujen rakennusten peruskorjaaminen ja ottaminen konseptikilpailussa esitettyyn käyttöön. Vuokratut tontit on mahdollista ostaa myöhemmin.

Tarjoukset jätettävä elokuun loppuun mennessä

Rakentamattomaan, 3011 neliömetrin laajuiseen kortteliin 443 saa sijoittaa liike-, toimisto-, tuotanto- ja palvelutiloja, mutta ei esimerkiksi päiväkotia, palvelutaloa tai asuntolaa. Rakennuksissa voi olla 3-8 kerrosta, ja rakennusoikeutta tontilla on 11800 kerrosneliömetriä. Tonttiliittymä ja ajoluiska on sallittu vain Peltokadulta.

Kortteli 446:n (tavara-asema) pinta-ala on 1109 neliömetriä ja rakennusoikeus 1700 kerrosneliömetriä. Korttelissa on suojelumääräys eli tontilla on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä on säilytettävä rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne.

Tavara-asema myydään siirrettynä uuteen paikkaansa paaluperustuksille. Väliseinät ja vesikatto puretaan ennen rakennuksen siirtoa, ja uusi vesikato rakennetaan Tampereen kaupungin kustannuksella. Rakennuksen ostaja sitoutuu turvaamaan tavara-aseman säilymisen ja tekemään rakennustyöt, jotka suojelu edellyttää.

Kortteli 449 (asuinrakennus) on pinta-alaltaan 356 neliömetriä, ja rakennusoikeutta on arviolta 500 kerrosneliömetriä. Tontille saa sijoittaa kulttuuriympäristöön soveltuvaa liike-, palvelu-, tuotanto- ja harrastustoimintaa palvelevaa yksityistä tai julkaista tilaa sekä työpaikkatoimintaa tai asuntoja. Tontilla on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, jota ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen luonne säilyy. Tässäkin tapauksessa rakennuksen ostaja sitoutuu turvaamaan rakennuksen säilymisen ja tekemään rakennustyöt, jotka suojelu edellyttää.

Kilpailun järjestäjälle voi esittää kysymyksiä 18. elokuuta 2019 saakka tonttipäällikkö Pasi Kampparin sähköpostiin, pasi.kamppari(at)tampere.fi.

Kysymykset ja vastaukset sekä mahdolliset muut lisätiedot julkaistaan 22. elokuuta kaupungin verkkosivuilla www.tampere.fi/yritystontit. Tontinluovutus- ja konseptikilpailun tarjoukset tulee jättää 30. elokuuta kello 15 mennessä.

Alustavien tarjousten jättäneistä valitaan neuvotteluun vähintään yksi ja enintään kolme parhaan tarjouksen jättänyttä kilpailijaa.


Lisätietoja

Tonttipäällikkö
Pasi Kamppari
puhelin 040 779 5615
sähköposti [email protected]
Yritystontit


Teksti Raija Lindell

Kuvat Keskustahanke