Siirry sisältöön

Kävijät suosittelevat tamperelaisia hyvinvointikeskuksia

Julkaistu 20.6.2019 9.23

Tamperelaisista hyvinvointikeskuksista Koilliskeskus, Lielahtikeskus ja Tesoman hyvinvointikeskus tunnetaan hyvin, kun taas kolmessa kiinteistössä toimiva Hervanta Trio on monelle vielä vieras. Keväällä tehdystä hyvinvointikeskusten arvioinnista selviää myös, että hyvinvointikeskuksissa käy runsaasti uskollisia kävijöitä, jotka ovat valmiita suosittelemaan keskuksia läheisilleen tai ystävilleen: Hyvinvointikeskukset saivat suosittelua mittaavaksi NPS-luvukseen varsin hyvät lukemat 57:stä 69:ään (asteikolla -100–100).

Arvioinnissa selvitettiin haastattelujen ja verkkokyselyjen avulla neljän hyvinvointikeskuksen: Hervanta Trion, Koilliskeskuksen, Lielahtikeskuksen ja Tesoman hyvinvointikeskuksen tunnettuutta, palvelujen käyttökokemusta, yhteisöllisyyttä sekä pyydettiin ideoita niiden kehittämiseksi. Vastauksia saatiin reilut 600 kappaletta. Arvioinnin toteutti Tampereen kaupunki yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa.

Haastattelija
TAMK:n opiskelijat haastattelivat maaliskuussa kävijöitä neljässä hyvinvointikeskuksessa.

Vastaajista 75 prosenttia käytti samalla käyntikerralla sekä hyvinvointikeskuksen että läheisen kauppakeskuksen palveluita. Yhtä moni kokee hyvinvointikeskuksen palvelun asiantuntevaksi ja ystävälliseksi sekä tuntee saaneensa neuvoa ja apua asioidensa hoitamiseksi. Yli 90 prosenttia vastaajista pitää hyvinvointikeskusten tiloja viihtyisinä.

Hyvinvointikeskusten yhtenä tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä olohuonetyyppisten tilojen ja erilaisten kaikille avointen toimintojen avulla. Puolet vastaajista kertoi tutustuneensa hyvinvointikeskuksissa uusiin ihmisiin tai jutelleensa satunnaisesti uusien ihmisten kanssa. Tesomalla jopa joka viides vastaaja oli saanut hyvinvointikeskuksesta uusia ystäviä.

Kaikki alueet, erityisesti Hervanta koettiin hyväksi alueeksi elää ja asua.

Tuoreita ajatuksia ja käyttäjien kokemustietoa

Kyselyt ja haastattelut poikivat paljon uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää hyvinvointikeskusten kehittämisessä.

– Saimme hyvinvointikeskuksista uutta kokemustietoa ja tuoreita ajatuksia, joita ei aiemmin ole noussut esille. Suunnitelmissa on tehdä arviointi myös ensi vuonna muutoksen tunnistamiseksi, toteaa kehittämispäällikkö Mia Lumio Tampereen kaupungilta.

– Lielahtikeskukseen kaivattiin tilaa, jossa voisi oleskella ja syödä eväitä. Toivomuslistalla oli myös erilaisia koulutus- ja infotilaisuuksia sekä kulttuuria ja musiikkia, kertoo lännen aluekoordinaattori Birgitta Tunturi.

Koilliskeskuksessa moni toivoi kulkureitin kauppakeskuksesta ravintolan läpi hyvinvointikeskukseen olevan nykyistä väljempi ja opasteiden parempia.

– Myös Koilliskeskukseen toivottiin lapsiperheille ja lapsettomille aikuisille illoiksi enemmän toimintaa, kertoo koillisen aluekoordinaattori Ulla Jantunen.

Hervanta Trion tiloihin ja Hervannan alueelle toivottiin lisää toimintaa, tapahtumia ja tiloja etenkin lapsille ja nuorille sekä laajempia aukioloaikoja palveluille.

– Hervannan terveysasemalle ja kirjastoon ehdotettiin sunnuntaiaukioloa. Sosiaalityöntekijän vastaanottoa ja Kelaa kaivattiin, kertoo etelän aluekoordinaattori Aija Karttunen.

Tesoman hyvinvointikeskukseenkin kaivattiin lisää erilaista tekemistä ja toimintaa.

– Kyselystä saatiin myös hyviä, yksinkertaisia parannusehdotuksia, kuten pikkulasten leikkipaikka kahvilaan tai penkkien sijoittelu oikeisiin paikkoihin, kertoo Tesoman hyvinvointikeskuksen johtaja Riikka Helminen Mehiläisestä.

Arviointiin kuuluneet haastattelut teki 15 TAMK:n terveysalan opiskelijaa osana hankeopintojaan.

– Haastattelijat saivat positiivista palautetta luontevasta suhtautumisesta kaikenlaisiin ihmisiin ja kykyyn ottaa kontaktia. Yhteistyökokemus oli kaikille osapuolille miellyttävä ja antoisa. Kampus-sote-hankkeessa pohdimme myöhemmin, miten haastattelujen tuloksia voitaisiin hyödyntää innovaatiotyöpajojen pohjana. Tavoitteellisen toiminnan kannalta olisi hienoa, jos tuloksista saataisiin ituja myös tulevien palvelukonseptien rakentamiseen, toteaa lehtori Tutta Tanttari Kampus-sote-hankkeesta.

Kunkin hyvinvointikeskuksen arvioinnin tuloksia käsitellään syksyllä alueverkostoissa. Alueverkostojen tapaamiset ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki alueen asukkaat ja toimijat.

Käyttäjäkokemuksia ja kehittämisideoita voi kertoa hyvinvointikeskuksissa työskenteleville aluekoordinaattoreille. Koilliskeskuksessa ja Lielahtikeskuksessa on lisäksi Roidun asiakaspalautelaitteet, jolla voi antaa palautetta vaikka joka päivä. Myös näitä palautteita käydään läpi alueverkostojen tapaamisissa.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki:
Kehittämispäällikkö
Mia Lumio
puhelin 040 658 6569
sähköposti [email protected]

Tampereen ammattikorkeakoulu:
lehtori, Kampus-sote-hanke
Sari Himanen
puhelin 050 373 2949
sähköposti [email protected]

Tampereen ammattikorkeakoulu:
lehtori, Kampus-sote-hanke
Tutta Tanttari
puhelin 040 661 2102
sähköposti [email protected]


Teksti Mia Lumio ja Marika Haapala

Kuvat Mia Lumio