Siirry sisältöön

Tytäryhteisöiltä saadut osinkotulot merkittäviä kaupungin taloudelle

Julkaistu 18.6.2019 17.28

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta kertova vuosiraportti 2018 hyväksyttiin konsernijaostossa 18.6.2019. Raportin yhtenä keskeisenä havaintona on, että kaupungin tytäryhteisöjen maksamien osinkojen kasvu on ollut huomattavan suurta 2010-luvulla: osinkotuloilla on jo selkeä merkitys kaupungin taloudelle. Saatu 29,3 miljoonan euron tulo vastaa noin 0,75 veroprosenttiyksikköä.

Järjestyksessään viidestoista yhtiöiden toiminnasta koottu vuosiraportti kokoaa yhteen yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuodelta 2018 tilinpäätösanalyysin muodossa. Tiedot perustuvat valtaosin kunkin yhtiön tilinpäätöksen toimintakertomukseen.

Kaupungin talouden tasapainotusohjelman mukaisesti osinkotulojen kasvua odotetaan myös jatkossa ja paine kohdistuu kaikkiin markkinaehtoisesti toimiviin yhtiöihin. Osinkotavoitteen kasvulla vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Kaupungin yhteenlasketut osingot kasvoivat edellisvuoteen nähden 53 prosentilla.

Merkittävin osingonmaksaja oli Tampereen Sähkölaitos Oy, jonka maksama osinko kaupungille kasvoi peräti 7,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Vuonna 2018 tytäryhteisöt myös kasvattivat merkittävästi liiketoimintaansa. Kaupungin viidentoista suurimman tytäryhteisön yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi kaupungin suurimmilla yhtiöillä viime vuoden aikana yhteensä 85,8 miljoonaa euroa.

Vuosiraportissa kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Kuntaomisteiset yhtiöt jakautuvat liiketoiminta-ajatuksensa mukaan karkeasti kahteen segmenttiin. Kaupungin omistamilla ns. toiminnallisilla yhtiöillä on kunnallinen, seudullinen tai sosiaalinen palvelutehtävä. Näiden yhteisöjen toimintaa ei harjoiteta pelkästään liiketaloudellisista lähtökohdista, mutta niilläkin on tavoitteena kattaa kulunsa ja kehittyä oman tulorahoituksen turvin. Toisessa kategoriassa ovat liiketoiminnalliset yhtiöt, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla. Näille yhtiöille on asetettu selkeä taloudellinen tuottovaatimus. Myös tavoiteasetanta ja liiketoiminnan tuloksellisuuden vertailu ovat markkinalähtöisiä.

Raporttiin Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2018 voi tutustua tarkemmin oheisesta liitteestä.


Lisätietoja

Controller
Annina Nääppä
puhelin +358407493590
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell