Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi Amurin yleissuunnitelman jatkotyön pohjaksi

Julkaistu 17.6.2019 16.03

Amurin täydennysrakentamisen pohjaksi tehty yleissuunnitelma on valmistunut.Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2019 yleissuunnitelman alueen kehittämisen pohjaksi.

Yleissuunnitelmassa suositetun vaihtoehdon pohjana ovat työkalut Amurin täydennysrakentamiseen, kolmen alustavan vaihtoehdon kuvaus sekä asukkaiden, taloyhtiöiden ja rakentajien näkemykset. Taloyhtiöiden suunnittelun tueksi on tehty kustannustarkastelu, joka sisältää laskurin hankkeiden taloustarkastelua varten.

Täydennysrakentamista voidaan tehdä taloyhtiöiden ehdoilla edellyttäen alueen taloyhtiöiden aloitteellisuutta ja tarkempaa asemakaavoitusta.

Yleissuunnitelmassa Amuria kehitetään viihtyisänä ja laadukkaana keskustan kaupunginosana. Sen historialliset arvot sekä viheralueet ja vehreys otetaan suunnittelussa huomioon. Alue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa rakentuvan raitiotielinjan vaikutuspiirissä. Amurin kehittäminen on osa Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmaa.

Amurin ja Pyynikintorin alue on perinteikästä Tampereen keskustaa. Amuri on pääosin 1970 - 1980-luvuilla puutalokaupungin tilalle väljästi ja lähiömäisesti rakennettua kerrostaloaluetta.

Pohjaksi suunnittelulle alueelle on tehty kulttuuriympäristön inventointi sekä muun muassa erilaisia ympäristöselvityksiä. Amurin vehreän luonteen säilyttämiseksi alueelle on laadittu viheralueiden kehittämissuunnitelma. Rakentamista on tutkittu kahdella TTY:n kanssa järjestetyllä korttelikilpailulla.

Vuorovaikutukseen perustuva yleissuunnittelu aloitettiin vuosina 2016 ja 2017 pidetyillä asukastyöpajoilla, joiden pohjalta kehitettiin alueen peruskonsepti ja kolme alustavaa vaihtoehtoa. Alueen taloyhtiöiden edustajia haastateltiin yhtiöiden nykytilan, elinkaaren ja tavoitteiden kartoittamiseksi. Toiseen yleisötilaisuuteen oli kutsuttu Tampereen keskeisiä rakennusliikkeitä esittämään näkemyksensä Amurin suunnitteluun.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan asemakaavoitusvaiheessa voidaan alueelle mahdollistaa myös huomattavasti yleissuunnitelmaa tehokkaampaa kaupunkirakennetta. Kaupunginhallituksen ponnen mukaan mahdollinen lisärakentaminen tulee toteuttaa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa alueen taloyhtiöiden sekä asukkaiden kanssa.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu