Siirry sisältöön

Hiedanrannassa tehdään arkeologisia koekaivauksia

Julkaistu 11.6.2019 11.21

Pirkanmaan maakuntamuseo tekee Hiedanrannan alueella arkeologisia koekaivauksia 12.–18. kesäkuuta 2019. Koekaivausten tarkoituksena on selvittää Lielahden rusthollin tonttialueen arkeologisia mahdollisuuksia ja jatkotutkimustarvetta. Koekaivauksilla selvitetään alueen arvoja, jotta ne voidaan ottaa huomioon Hiedanrannan maankäytön suunnittelussa.

Lielahden rustholli eli suurtila ja kartano olivat olemassa vuosina 1676–1913. Rustholli muodostui sitä edeltäneestä keskiaikaisesta Lielahden kylästä. Rustholli oli aikanaan merkittävä suurtila, joka oli pitkiä aikoja säätyläisomistuksessa ja jopa aatelisena asumakartanona. Arkeologinen kohde on Lielahden isojakokartan (1763) perusteella rusthollin tontti, joka on osittain autioitunut ja osittain ollut tehtaan käytössä alueen tehdasaikana. Tontin autioitunut osa on kiinteä muinaisjäännös, mutta muu osa on suurimmaksi osaksi voimakkaasti muokattua. Nyt tehtävillä koekaivauksilla tutkitaan muinaisjäännösalueen ulkopuolella olevaa muokattua tontin osaa.

Koekaivausalueella on rusthollin tontin lisäksi mahdollisesti varhaisempaakin kylätonttia. Tutkimuskohteena ovat tontin osat, joilla on mahdollisesti säilynyt rustholliin liittyvää kulttuurikerrosta, talous- ja ulkorakennusten jäännöksiä tai rusthollia varhaisempaan kyläasutukseen liittyviä jäännöksiä.

Lisäksi tutkitaan Teivaalantien ja Pispalanharjun-Keijärven historiallista tielinjaa, joka on kulkenut tontin halki. Historiallisia tierakenteita ei erotu maan pinnalle, mutta niitä on saattanut säilyä nurmikolle levitetyn savimultakerroksen alla.


Lisätietoja

Pirkanmaan maakuntamuseo
Tutkija
Kreetta Lesell
puhelin +358407631841
sähköposti [email protected]

Hiedanrannan kehitysohjelma
Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
sähköposti [email protected]


Teksti Senni Vesikallio