Siirry sisältöön

Teiskon alueelle perustettiin Vaiverosuon luonnonsuojelualue

Julkaistu 10.6.2019 13.00

Tampereen luonnonsuojelualueiden määrä kasvoi toukokuun lopulla, kun Teiskoon perustettiin 6 hehtaarin laajuinen Vaiverosuon luonnonsuojelualue. Alue on pääosin rämettä, ja siellä on Tampereen ainoa tunnettu vaiveron kasvupaikka. Suojelualueelta löytyy myös lähteitä ja vanhaa metsää.

Luonnonsuojelualue sijaitsee Pohjois-Teiskossa, noin 32 km Tampereen kaupungin keskustasta pohjoiskoilliseen. Vaiverosuo on kuivahkoa mäntyä kasvavaa rämettä, jota ympäröi tuore kangasmetsä. Rämeellä suopursun joukossa kasvaa runsaasti matalaa varpukasvia, vaiveroa. Pirkanmaalla on vain kymmenkunta tunnettua vaiveron kasvupaikkaa.

Suojelualueelle ei ole tulossa rakenteita eikä toimenpiteitä, vaan se jää kehittymään luonnontilaiseksi.

Vaiverosuon luonnonsuojelualueen perustaminen sisältyy Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012.

Pirkanmaan ELY-keskus teki päätöksen Vaiverosuon rauhoittamisesta 31.5.2019.


Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen