Siirry sisältöön

Amurin yleissuunnitelma mahdollistaa täydennysrakentamista

Julkaistu 6.6.2019 13.28

Amurin täydennysrakentamisen pohjaksi tehty yleissuunnitelma on valmistunut, ja maanantaina 10.6.2019 kokoontuvalle Tampereen kaupunginhallitukselle esitetään sen hyväksymistä alueen kehittämisen pohjaksi. Täydennysrakentamista voidaan tehdä taloyhtiöiden ehdoilla edellyttäen alueen taloyhtiöiden aloitteellisuutta ja tarkempaa asemakaavoitusta.

Amuria kehitetään viihtyisänä ja laadukkaana keskustan kaupunginosana siten, että sen historialliset arvot sekä viheralueet ja vehreys otetaan suunnittelussa huomioon. Alue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa rakentuvan raitiotielinjan vaikutuspiirissä. Amurin kehittäminen on osa Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmaa.

- Amurin alueen yleissuunnitelma tuo lisää elämää keskustan länsiosaan. Se mahdollistaa nykyistä kaupunkimaisemman kaupunginosan täydennysrakentamisen. Amurin alueen kehittämisellä saadaan edistettyä keskustan kehittämisen tavoitteita: lisättyä asukkaita ja asiakkaita, kehitettyä Amurin ja keskustan palveluita sekä uusillekin asukkaille viihtyisää, vihreää kaupunkiympäristöä, toteaa hankejohtaja Tero Tenhunen.

Suunnittelualue sisältää Amurin kaupunginosien ja Sepänkadun, Pirkankadun, Kortelahdenkadun ja Porin radan rajaamalla alueella 30 korttelia.

Vuorovaikutteista suunnittelua

Vuorovaikutukseen perustuva yleissuunnittelu aloitettiin vuosina 2016 ja 2017 pidetyillä asukastyöpajoilla, joiden pohjalta kehitettiin alueen peruskonsepti ja kolme alustavaa vaihtoehtoa. Alueen taloyhtiöiden edustajia haastateltiin yhtiöiden nykytilan, elinkaaren ja tavoitteiden kartoittamiseksi. Toiseen yleisötilaisuuteen oli kutsuttu Tampereen keskeisiä rakennusliikkeitä esittämään näkemyksensä Amurin suunnitteluun.

- Taloyhtiöt ja asukkaat päätettiin ottaa työhön mukaan heti alusta alkaen. Suunnitelmien edetessä hanketta varten on perustettu asukkaiden ja kaupungin yhteistyöryhmä, jossa Amurin suunnittelua seurataan. Hankkeiden ja suunnitelmien liikkeellelähtö ja toteuttaminen lähtee taloyhtiöiden tarpeiden ja kaupungin tavoitteiden yhteensovittamisesta, hankepäällikkö Sakari Leinonen kertoo.

Amurin yleissuunnitelmassa on tutkittu täydennysrakentamisen ja kaupunkikuvan kehittämisen mahdollisuudet. Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävillä kesä-elokuussa 2018. Saatu palaute on huomioitu jatkotyössä.

Amurin ja Pyynikintorin alue on perinteikästä Tampereen keskustaa. Pyynikintori on historiallinen kaupunkiin saapumisen portti monine merkkirakennuksineen. Amuri on pääosin 1970 - 1980-luvuilla puutalokaupungin tilalle väljästi ja lähiömäisesti rakennettua kerrostaloaluetta.

Pohjaksi suunnittelulle alueelle on tehty kulttuuriympäristön inventointi sekä muun muassa erilaisia ympäristöselvityksiä. Amurin vehreän luonteen säilyttämiseksi alueelle on laadittu viheralueiden kehittämissuunnitelma. Rakentamista on tutkittu kahdella TTY:n kanssa järjestetyllä korttelikilpailulla.

Suosituksessa 1 900 uutta asukasta

Amurin yleissuunnitelma on valmisteltu kolmen alustavan vaihtoehdon, niistä kehitetyn suositusvaihtoehdon ja siitä saadun palautteen pohjalta. Lopputuloksena saatu hybridimalli mahdollistaa 197 000 kerroneliömetriä ja 3 250 asukasta, eli lisäystä nykyiseen voisi olla noin 100 000 kerrosneliömetriä ja 1 900 asukasta. Alueen nykyinen kerrosala on 80 000 kerrosalaneliömetriä ja alueella asuu 1 350 asukasta. Korkeampi rakentaminen on ajateltu alueen reunoille.

Liike- ja palvelutilojen lisäys on 13 000 kerrosneliömetriä. Tilat on sijoitettu pääosin Satakunnankadun varteen.

Yleissuunnitelma sisältää selvityslähtökohdat, peruskonseptin, työkalut Amurin täydennysrakentamiseen, kolmen alustavan vaihtoehdon kuvauksen, asukkaiden, taloyhtiöiden ja rakentajien näkemykset ja niiden pohjalta laaditun suositusvaihtoehdon (hybridi). Taloyhtiöiden suunnittelun tueksi on tehty kustannustarkastelu, joka sisältää laskurin hankkeiden taloustarkastelua varten.

Uusi liikenneratkaisu perustuu Kortelahdenkadun, Näsijärvenkadun ja Kankurinkadun kehään. Ratkaisu mahdollistaa laadukkaiden rauhallisten kävely- ja pyöräilyakselien luomisen alueelle. Pysäköintiratkaisuissa on esitetty noin 1 000 autopaikan lisärakentamista.

Pohja hankkeiden aloittamiselle

Tavoitteena on ollut paitsi tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuudet myös luoda taloudellinen pohja hankkeiden käynnistämiseksi, myös purkava vaihtoehto huomioiden. Suunnitelman pohjalta toteutuvan rakentamisen määrää on ennalta vaikeaa arvioida, koska etenemiseen vaikuttavat merkittävästi alueen taloyhtiöiden ratkaisut. Suunnitelma kuitenkin tarkoittaa mittakaavaltaan satojen miljoonien eurojen laajuista uudisrakentamista pitkän ajan kuluessa.

Ratkaisu on vaiheittain ja kortteleittain toteutettavissa. Yleissuunnitelman kokonaistarkastelu mahdollistaa alueen tarkempien hankekohtaisten asemakaavojen laatimisen.

Alueella on tarvetta kehittää julkisia palveluja täydentävän asuntorakentamisen edistymisestä riippuen. Korttelialueet ja rakennukset ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Rakennuskanta on peruskorjausiässä.


Lisätietoja

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860

Hankepäällikkö
Sakari Leinonen
puhelin 040 701 5792


Teksti Anna-Leea Hyry