Siirry sisältöön

Ravinnekierron pilotointiympäristö Lielahden kartanolle

Julkaistu 24.5.2019 12.50

NutriCity-hanke rakentaa pilottikäymälöitä Hiedanrantaan Lielahden kartanolle touko-kesäkuussa 2019.

NutriCity – Hiedanranta urbaanin ravinnekierron suunnannäyttäjänä -hankkeessa otetaan askel kohti ravinnekierron käytännön toteutusta kaupunkiympäristössä. Kesäkuun 2019 aikana Lielahden kartanolle valmistuu neljä alipainekäymälää, virtsan erotteleva käymälä sekä vedetön urinaali. Pilottikäymälöistä virtsa kerätään kellariin säiliöön ja musta vesi pumpataan viereiseen autotallirakennukseen.

Pilottikäymälöiden virtsa käsitellään Aalto-yliopiston kehittämässä NPharvest-laitteessa ja ruotsalaisella Sanitation360-menetelmällä. Käsittelykokeiden tavoitteena on virtsan sisältämien ravinteiden, typen ja fosforin, talteenotto. Ravinteiden lisäksi tutkitaan käsittelyn energian ja muiden resurssien (vesi ja kemikaalit) kulutusta sekä käsittelyn lopputuotteiden turvallisuutta (lääkejäämät). Käymälöiden käyttäjille tehdään myös kysely.

Jätevirtojen ravinteet takaisin kiertoon

NutriCity-hankkeen taustalla on ruuantuotannon ravinnetasapaino. Kun ruoka-kasveja viljellään, käytetään lannoitteita. Fosfori on uusiutumaton luonnonvara, ja typpilannoitetta valmistetaan ilmakehän typestä, mikä vaatii paljon energiaa. Ruokaketjun lopussa ravinteet päätyvät pääosin jätevesiin, ja siellä erityisesti virtsaan, ja biojätteisiin. Jotta ravinnekierto olisi tasapainossa, pitäisi ravinteita saada takaisin kiertoon jätevirroista. Nykyisistäkin käsittelylaitoksista ravinteita kierrätetään peltoihin jonkin verran, mutta tässä on haasteensa. Erityisesti jätevesien puhdistamolietteiden peltokäyttö on ollut vastatuulessa haitta-aineriskien takia. Erottelevilla käymälöillä ja paikallisella käsittelyllä pyritään saamaan ravinteet talteen resurssitehokkaasti lähellä syntypaikkaa. Paikallisuuden etuna on veden ja viemäröinnin säästöt ja se, että virtsaa ei sekoiteta muihin jätevesiin.

Hanke on ympäristöministeriön rahoittama ravinnekiertohanke, jonka Tampereen kaupunki toteuttaa yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskus SYKE:n kanssa. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Maarit Särkilahti
puhelin 040 538 6535
sähköposti [email protected]


Teksti Sanna Kouhi