Siirry sisältöön

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti myöhentää Pispalan koulun perusparannusta

Julkaistu 23.5.2019 17.44

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli 23.5.2019 Pispalan koulun perusparannushankkeen toteutussuunnitelmaa sekä hankekohtaisen määrärahan korottamista 2,5 miljoonalla eurolla. Lautakunta äänesti ja päätyi pohjaesityksestä poiketen esittämään Pispalan koulun perusparannuksen aloituksen myöhentämistä.

Äänin 5-8 sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti, että Pispalan koulun perusparannuksen toteuttamista myöhennetään siten, että työ aloitetaan heti kevätlukukauden 2020 päättyessä. Tällöin hanke olisi mukana vuoden 2020 talousarviossa. Lautakunta esittää myös Tampereen kansainvälisen koulun FISTAn (entinen Amurin koulu) tilojen muokkausta niin, että tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja tiloja voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisesti yhtenä väistötilana. Lisäksi lautakunta hyväksyi yksimielisesti kaksi toivomuspontta: Pyynikintie 2:ssa sijaitsevan vanhan rakennuksen perusparannuksen ripeälle valmistelulle ja toteutukselle on iso tarve ja Pispalan koulun sisäilmasta oireilevien lasten koulunkäyntijärjestelyt ratkaistaan tiivissä yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan ja virkamiesten yhteistyöllä.

Pohjaesityksen mukaan Pispalan koulun rakennustyöt olisi ollut tarkoitus aloittaa elokuussa 2019. Huhtikuussa päättyneen tarjouskilpailun perusteella Pispalan koulun hankesuunnittelun kustannusarvio 7,5 miljoonaa euroa ylittyy 2,5 miljoonalla eurolla. Jotta perusparannus olisi voitu toteuttaa suunnitellulla tavalla, olisi hankkeelle kaupungin talousarviossa osoitettua 7,5 miljoonan euron hankekohtaista määrärahaa pitänyt nostaa 10 miljoonaan euroon. Perusparannukseen kohdistuvan määrärahan lisäys olisi ollut mahdollista hoitaa vuoden 2020 talousarviossa rakennushankkeiden sisäisinä järjestelyinä, jolloin talousarviovuoden 2019 nettoinvestointimenot eivät olisi ylittyneet.

Pispalan koulun kunto edellyttää perusparannusta, jossa tilat uudistetaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä. Ensimmäinen koulutalo on rakennettu vuonna 1915, laajennusosat vuosina 1922 ja 1943. Edellisen kerran koulu on peruskorjattu vuonna 1984.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päätyi Pispalan koulun perusparannuksen osalta samanlaiseen ratkaisuun kokouksessaan 15.5.2019.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691


Teksti Aila Rajamäki