Siirry sisältöön

Linnainmaalla ja Tipotiellä hyviksi havaittuja toimintatapoja levitetään muillekin terveysasemille

Julkaistu 16.5.2019 19.26

Tampereella Linnainmaan ja Tipotien terveysasemilla on uusilla toimintatavoilla onnistettu lyhentämään vastaanottojonoja ja nopeuttamaan asiakkaiden hoidon tarpeen arviointia. Näillä kahdella terveysasemalla siirryttiin elokuussa 2017 uuteen toimintamalliin. Mallin parhaimmat käytännöt ajanvarauksesta, tiimityöstä ja sähköisistä palveluista on tarkoitus ottaa käyttöön muillakin kaupungin omilla terveysasemilla, 1–2 terveysasemalla kerrallaan syksystä 2019 alkaen. Terveysasemia ei ole vielä valittu.

 Sormenpään puhdistamista mittausta varten Tipotien terveysasemalla.
 

Linnainmaalla ja Tipotiellä asiakkaat ottavat yhteyttä terveyspalvelujen neuvonnan sijaan suoraan omalle terveysasemalle joko soittamalla, verkkolomakkeella tai käymällä paikan päällä. Terveysasemalla ammattilainen arvioi hoidon tarpeen. Tämä on nopeuttanut asiakkaan avun saantia, sillä häntä hoitavat ammattilaiset voivat itse heti ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien päättää, onko asiakkaan hoidon kannalta parasta varata puhelinaika, lähettää asiakkaalle sähköinen viesti vai kutsua hänet vastaanotolle.

Sähköiset palvelut ovat myös toimintamallin vahvuus. Sähköiset palvelut ovat tuoneet asiakkaille mahdollisuuden hoitaa asioitaan ajasta ja paikasta riippumatta. Linnainmaalla ja Tipotiellä on testattu sähköistä lomaketta, jolla asiakas voi ottaa verkon kautta yhteyttä terveysasemalle. Näillä terveysasemilla sähköinen asiointi on merkittävästi muita terveysasemia vilkkaampaa.

Linnainmaan ja Tipotien terveysasemilla asiakkaan asioita hoitaa eri ammattilaisista koostuva tiimi. Henkilöstö on pitänyt tiimityöskentelyä onnistuneena. Se nopeuttaa asiakkaan palvelutarpeen ratkaisemista, vahvistaa henkilöstön osaamista ja tuo työhön vaihtelevuutta.

Toimintamallia on kehitetty lähes kahden vuoden ajan ja sen kehittäminen jatkuu edelleen. Malliin on tehty muutoksia henkilöstöltä ja asiakkailta saadun palautteen perusteella, esimerkiksi yhteydenottotapoja yhtenäistettiin ja asiakkaiden henkilökohtaisista yhdyshenkilöistä luovuttiin vuoden 2018 lopulla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli Linnainmaan ja Tipotien terveysasemien toimintamallin arviointia 16.5.2019.


Lisätietoja

Apulaisylilääkäri
Jukka Karjalainen
puhelin 040 639 7859
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala

Kuvat Opa Latvala