Siirry sisältöön

Kokemukset työllisyyspalvelujen OMA-valmentajista enimmäkseen myönteisiä

Julkaistu 10.5.2019 11.11

Filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta tänä keväänä valmistuneen Kati Aaltosen puheviestinnän pro gradu -tutkielma selvittää työnhakijoiden kokemuksia Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen OMA-valmentajien viestinnästä Pirkanmaan työllisyyskokeilussa. Kiinnostuksen kohteena olivat OMA-valmentajalta saatu sosiaalinen tuki, omavalmentajan merkitys työnhakijan aktiivisuuden toteutumisessa ja omavalmentajan vuorovaikutusosaaminen työnhakijan näkemyksen mukaan.

Tutkielman tulosten mukaan OMA-valmentajan vuorovaikutustaidoilla on merkitystä hänen rakentaessaan ja ylläpitäessään ammatillista suhdetta työnhakijaan. Työnhakijoiden kokemukset tapaamisista ovat enimmäkseen myönteisiä. He kokivat tulleensa ymmärretyiksi ja kohdelluiksi tasavertaisina ihmisinä. Myönteisenä pidettiin myös sitä, ettei työttömyydestä arvosteltu tai syyllistetty. Valmentajan ja työnhakijan välistä luottamuksellista suhdetta lisäsi tapaamisissa käyty avoin keskustelu työnhakijan elämäntilanteesta, valmentajalta saatu tuki ja kuunteleminen.

Työnhakijan elämäntilanne vaikuttaa kuitenkin näkemyksiin OMA-valmentajasta. Työnhakijat saattoivat kokea, että kiire vähensi yksilöllistä ohjausta ja asiakkaan emotionaalisesti kuormittavassa tilanteessa neuvontaa olisi tarvittu enemmänkin. Kriittisimmin työllisyyskokeilusta saataviin hyötyihin suhtautuivat ne työnhakijat, joilla oli koulutusta, pitkä työkokemus tai rajoitteita työkyvyssä.

Tasavertaisuutta työnhakijan ja OMA-valmentajan välillä kuvaa hyvin haastateltavan kommentti:

"Me oltiin kumminkin samalla viivalla, vois olla kumpi tahansa siellä pöydän toisella puolella. Hän piti mua tasa-arvoisena, että vaikka oonkin työtön, niin en ole menetetty työkalu".

Kati Aaltosen journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman pro gradu -tutkielman "Vois olla kumpi tahansa sillä pöydän toisella puolella" - työnhakijoiden näkemyksiä OMA-valmentajien viestinnästä Pirkanmaan työllisyyskokeilussa löydät Ulkoinen linkkitästä linkistä.