Siirry sisältöön

Pispalan koulun remontin uusi kustannusarvio valtuuston päätettäväksi

Julkaistu 10.5.2019 9.15

Pispalan koulun perusparannuksen oli tarkoitus alkaa kesällä 2019. Rakennustyön tarjouskilpailu päättyi huhtikuussa 2019. Tarjouskilpailun perusteella hankesuunnittelun kustannusarvio 7,5 miljoonaa euroa ylittyy 2,5 miljoonalla eurolla. Jotta perusparannus voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla, tulee kaupungin talousarviossa hankkeelle osoitettua 7,5 miljoonan euron hankekohtaista määräraha nostaa 10 miljoonaan euroon.

Koska perusparannuksen kilpailutettu hinta ylittää hankekohtaisen investointimäärärahan yli 15 prosentilla, on uusi kustannusarvio vietävä sekä kyseisten lautakuntien että valtuuston päätettäväksi. Uudesta kustannusarviosta on tarkoitus päättää asunto- ja kiinteistölautakunnassa 15.5.2019 sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 23.5.2019. Tämän jälkeen hankekohtaisen määrärahan nostaminen päätetään 27.5.2019 kaupunginhallituksessa ja kesäkuussa valtuustossa.

Koska perusparannuksen uusi kustannusarvio joudutaan viemään sekä lautakunta- että valtuustokäsittelyyn, vaikuttaa kokousten aikataulutus myös perusparannuksen aloitusajankohtaan. Tästä johtuen perusparannusta ei voida aloittaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vielä kesällä, todennäköisesti aloitus siirtyy syksyyn. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti oppilaiden oli tarkoitus siirtyä heti ensi lukuvuoden alkaessa väistötiloihin; 0–2. luokkien oppilaat Hyhkyn koulun tontille tulevaan väistötilaan ja 3–6-luokkalaiset Vuoreksen kouluun. Ensi lukuvuosi aloitetaan kuitenkin 8. elokuuta Pispalan koulussa, ja koululaiset siirtyvät alkuperäisen suunnitelman mukaisiin väistötiloihin, kun perusparannus alkaa. Hyhkyn koulun pihaan toteutettava väliaikainen rakennus esi- ja alkuopetuksen oppilaille valmistuu aikataulun mukaisesti syksyksi 2019.

Pispalan koulun perusparannukseen kohdistuvan määrärahan lisäys on mahdollista hoitaa vuoden 2020 talousarviossa rakennushankkeiden sisäisinä järjestelyinä, joten talousarviovuoden nettoinvestointimenojen osalta ei tapahtuisi ylitystä.

Pispalan koulu edellyttää perusparannusta, jossa tilat uudistetaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä. Ensimmäinen koulutalo on rakennettu vuonna 1915, laajennusosat vuosina 1922 ja 1943. Edellisen kerran koulu on peruskorjattu vuonna 1984. Perusparannuksen lykkääminen saattaa myös aiheuttaa Pispalan koulussa sisäilmaongelmien haittavaikutuksia yksittäisiä oppilaita suuremmalle joukolle.

Mikäli poliittisessa päätöksenteossa päädytään siihen, että alkuperäisen kustannusarvion ylitystä ei hyväksytä, joudutaan Pispalan koulun perusparannuksen kilpailutus keskeyttämään ja hankkeen toteuttaminen viivästyy. Tällöin ensi vuoden talousarvioon valmistellaan Pispalan koulun remonttiin 2,5 miljoonan euron määrärahalisäys. Uusi kilpailutus valmistellaan siten, että Pispalan perusparannus voi käynnistyä aikaisintaan kesällä 2020. Tällöin väistötilaratkaisu arvioidaan uudelleen, koska Vuoreksen koululaisten määrän arvioidaan kasvavan lähivuosina eikä Vuoreksen koulun tiloja voida enää käyttää väistötilana. Väistötilojen uudelleenjärjestely ja sen edellyttämät investoinnit ja koulutoiminnan uudelleenjärjestely viivästyttävät hankkeen käynnistämistä ainakin vuodella. Mikäli hanketta siirretään, toteutetaan 3.- 6.-luokkien väistötilaratkaisu Tampereen kansainvälisen koulun FISTAn tilamuutoksilla ja osa koululaisista ohjattaisiin Kaarilan kouluun. Kustannuksia tilamuutoksista arvioidaan tulevan noin 0,5 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja
Taru Kuosmanen
puhelin 040 704 7337
sähköposti [email protected]

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki