Siirry sisältöön

Tampereen tonttihakuohjelmointi vuosille 2019–2023 päivitettiin

Julkaistu 9.5.2019 11.56

Tampereen kaupunki on päivittänyt yhtiömuotoisia tontteja koskevan tonttihakuohjelmointinsa vuosille 2019–2023. Siitä ilmenee kunakin vuonna avoimeen tonttihakuun ja erilaisiin kilpailuihin haettavaksi tuleva rakennusoikeuden määrä. Kilpailut ja niiden tavoitteet tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Tonttihakuohjelmointi perustuu vuosittain laadittavaan asemakaavoitusohjelmaan ja arvioituun yhdyskuntarakentamisen aikatauluun luovutettavaksi tarkoitetuilla alueilla.

– Tonttihakuohjelmoinnista selviää millaista tonttitarjontaa Tampereella on tulevaisuudessa. Asuntorakentamiseen tarkoitettuja tontteja asetetaan haettavaksi niin pian, kun tontit on saatettu kiinteistörekisteriin ja ne ovat rakentamiskelpoisia eli muun muassa kadut, vesi- ja viemärijärjestelmät ovat toteutuksessa. Pääsääntö on, että hakuja on kahdesti vuodessa, kertoo kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm.

Hänen mukaansa tänä vuonna Tampereen kaupungilla on tavoitteena asettaa haettavaksi vähintään 80 000 kerrosneliömetriä asuinrakennusoikeutta. Tarkoitus on kasvattaa luovutettavaa rakennusoikeutta tulevaisuudessa kaupungin kasvun tarpeita vastaavasti.

Ohjelmoinnissa esitetään myös kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon haettavaksi laitettavan vuosittaisen rakennusoikeuden osuus. Yksityisten maanomistajien asemakaavahankkeisiin liittyvien maankäyttösopimusten ja/tai yhteistyössä vuokraoikeuden haltijan kanssa tehtävien asemakaavojen kautta kaupungin omistukseen ja tonttihakuun tuleva rakennusoikeuden määrä esitetään yhtenä lukuna taulukossa. Tällaisia hankkeita on vireillä eri puolilla kaupunkia.

Kohtuuhintainen tuotanto tarkoittaa sekä ARA-rahoituksella (pitkä ja lyhyt korkotuki) toteutettavaa että kuntien omaa, ARA-vuokratasoa vastaavaa, vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa.

Millaisia tontteja on tulossa haettavaksi?

– Tonttihakuohjelmoinnilla haluamme kertoa Tampereen alueella toimiville rakennuttajille, rakentajille ja heidän asiakkailleen tulevaisuuden mahdollisuudet ja alueet, joille Tampereen uudisasuntotarjonta lähitulevaisuudessa toteutuu. Samalla myös elinkeinonharjoittajat saavat tietoa siitä, kuinka voivat osallistua kaupunkistrategian toteuttamiseen muun muassa suunnittelu- ja konseptikilpailujen kautta, kertoo tonttipäällikkö Aila Taura.

Tauran mukaan rakentajat ja rakennuttajat ovat kiitelleet tonttihakuohjelmointia:

– He pitävät hyvänä sitä, että näkevät etukäteen, miltä alueilta tontteja on tulossa hakuun. Ohjelmoinnista on meille itsellemmekin iso hyöty tonttihakujen ja -kilpailujen valmistelutyöhön.

Vuonna 2019 halutaan painottaa puurakentamista ja kohtuuhintaista asumista muun muassa Vuoreksessa yhteistyössä ARA:n kanssa. Tonttihakujen tavoitteena on lisätä nuorisoasuntoja myös tuen tarpeessa oleville nuorille. Ideakilpailu Viinikanlahden puhdistamon alueen kaavan pohjaksi käynnistyy, ja Tesomajärven koulun tontin alueelle haetaan kaavaluonnoksen jälkeen järjestettävällä tontinluovutuskilpailulla kohtuuhintaista omistusasumista.

Vuonna 2020 tontinhakuohjelmoinnissa painottuu edelleen puurakentaminen sekä ryhmä- ja osuusrakentaminen Vuorekseen ja Ojalaan. Joillain alueella teema voi olla esimerkiksi yhteiskäyttötalo, missä jakamistalous on temaattinen kehitystavoite ja keskiössä esimerkiksi tavaroiden ja tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet älyratkaisuin (mm. yhteiskäyttöautot ja -pyörät) sekä tilojen muuntojoustavuus.

Vuonna 2021 puurakentamisen ja/tai ryhmä- sekä osuuskuntarakentamisen teemaa jatketaan, nyt Hervannassa ja Hiedanrannassa. Nuorisoasumista, myös tuen tarpeessa oleville nuorille, kehitetään edelleen. Lisäksi tavoitteena on käynnistää hiilineutraalin asuinkorttelin rakentaminen.

Vuonna 2022 tavoitellaan asumisen älykkäitä ratkaisuja kuten sähkön ja lämmityksen kulutusjoustoa, aurinkoenergian passiivista ja aktiivista hyödyntämistä ja energian varastointi-ratkaisuja.

Vuonna 2023 tontinhakuohjelmoinnissa painotetaan puurakentamista ja/tai ryhmä- ja osuuskuntarakentamista Hervantaan, Hiedanrantaan, Ojalaan ja Vuorekseen. Tavoitteissa on nuorisoasumisen ja erityisesti tuen tarpeessa olevien nuorten asuntojen rakentaminen.


Lisätietoja

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256
sähköposti [email protected]

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell