Siirry sisältöön

Tohlopin Kohmanpuistoon pystytetään lammasaitaus

Julkaistu 6.5.2019 9.41

Tohlopin Kohmanpuistoon Mediapoliksen läheisyyteen tulee tänä kesänä uusi laidunalue. Lammasaitauksen rakennustyöt aloitetaan maanantaina 6.5. 2019. Laidunnuksen tavoitteena on ylläpitää ja palauttaa alueen perinteistä kulttuurimaisemaa ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Lampaat myös elävöittävät maisemaa ja tuovat iloa ja elämyksiä asukkaille.

Ahvenanmaan lammas aidan takana
 

Lampaat saapuvat Kohmanpuistoon 21.5.2019 Juupajoelta Punaisen Pässin lammastilalta. Lampaiden siirrossa avustaa tilan paimenkoira.

Tohloppi-järven ympäristö on Länsi-Tampereen monipuolisin ja arvokkain viheraluekokonaisuus sekä suosittu asukkaiden virkistysalue. Tuleva laidunalue sijaitsee Tohloppi-järven rannan läheisyydessä Mediapoliksen ja ulkoilureitin välissä. Aidattavan alueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Lampaille rakennetaan kaksi suojakatosta. Lammashaan opastauluissa kerrotaan laidunnuksesta ja ruokintakiellosta: eläinten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, ettei niitä ruokita. Lampaat saavat rehevää ja monipuolista ravintoa laitumelta.

Laidunalueelta on jo kaadettu joitakin huonokuntoisia puista. Paksut rungot on jätetty maapuiksi.

Laidunalue on vanhaa peltoa, jonka eteläosa on pääosin avointa rehevää niittyä. Alueella kasvaa myös monilajista ja monen ikäistä lehtipuustoa. Luonnon monimuotoisuutta lisää myös lahopuu. Avoin niitty ja lehtomainen hakamaa ovat luonnoltaan ja maisemaltaan arvokas kokonaisuus.


Lisätietoja

Työpäällikkö
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376

ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut, maisema-asiantuntija:
Riikka Söyrinki
puhelin 040 744 7231

Eläinten valvonta ja aitaukset, AH-Toimi Oy:
Ari Hellsten
puhelin 045 672 1302


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen